Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MODEM_IVM — Wynik w skrócie

Project ID: 262059
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Wskazówki dla hodowców winogron

Nowy system wspierania decyzji (DSS) przeznaczony dla zarządców winnic pomaga im podejmować decyzje, a w efekcie zwiększyć produkcję i chronić środowisko.
Wskazówki dla hodowców winogron
Nowoczesne rolnictwo jest coraz bardziej konkurencyjne i stechnicyzowane, a ponadto w Europie stosowanie chemikaliów podlega ścisłym regulacjom. Dla winiarzy podejmowanie decyzji nigdy jeszcze nie było tak trudne. Pomóc mogłyby systemy DSS, choć w praktyce cieszą się one niewielką popularnością wśród rolników.

Potencjalnym rozwiązaniem może być nowy system DSS do zarządzania winnicami opracowany w ramach finansowanego ze środków UE projektu MODEM_IVM ("A web-based system for real-time monitoring and decision making for integrated vineyard management"). W projekcie wzięło udział ośmiu partnerów z czterech krajów UE, w tym organizacje badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Inicjatywa była realizowana od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r.

W ramach projektu MODEM_IVM stworzono prototypowy system DSS do zarządzania winnicami, mający pomagać winiarzom w podejmowaniu optymalnych decyzji i planowaniu działań. W tym DSS rozwiązano klasyczne problemy występujące w innych systemach tego typu. Ma on charakter całościowy, umożliwiając gromadzenie danych oraz przedstawiając porady dotyczące wszystkich aspektów zarządzania winnicą. Można go skonfigurować pod kątem jednej lub kilku winnic, w sposób interaktywny używając informacji specyficznych dla lokalizacji.

System oparty jest na głównych komponentach opracowanych w ramach projektu. Najważniejszym z nich jest sieć czujników bezprzewodowych (WSN) do monitorowania warunków klimatycznych i środowiskowych panujących na terenie winnicy, podczas gdy opcjonalne urządzenia przenośne ułatwiają ocenę poszczególnych roślin. Inne komponenty to na przykład narzędzia internetowe gromadzące i analizujące dane zgodnie z modelami matematycznymi, również opracowanymi przez uczestników projektu. Dostarczają one najważniejszych danych: zaleceń dotyczących podejmowanych decyzji, alertów oraz szacunków dotyczących wydajności. Do tego celu służy przyjazny dla użytkownik portal internetowy.

Partnerzy projektu przetestowali system WSM na trzech europejskich winnicach. Zgromadzone dane pogodowe wczytano do modeli matematycznych, co umożliwiło ich dopracowanie. W ramach projektu opracowano również i przetestowano oprogramowanie do urządzeń przenośnych, z których dane zintegrowano z systemem DSS.

System DSS opracowany w ramach MODEM_IVM przyniesie korzyści dochodowemu rynkowi europejskich hodowców winogron. Projekt powinien nie tylko przyczynić się do poprawy konkurencyjności europejskich MŚP, ale także mieć pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki systemowi DSS hodowcy będą mogli lepiej zarządzać swoimi zasobami, używając w sposób racjonalny mniejszych ilości pestycydów oraz mniej szkodząc środowisku naturalnemu. Ponadto, system DSS może przyczynić się do poprawy jakości winogron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę