Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszone perspektywy rozwoju kariery dla fizyków

Dzięki jednej z inicjatyw finansowanych przez UE fizycy, zarówno doświadczeni jak i dopiero rozpoczynający karierę, zyskali wyjątkowe okazje do szkoleń wspomagających rozwój kariery i budowanie trwałej współpracy z przemysłem.
Ulepszone perspektywy rozwoju kariery dla fizyków
Projekt CATHI (Cryogenics, accelerators and targets at HIE-ISOLDE) zajmuje wyjątkowe miejsce wśród sieci szkoleń początkowych Marie Curie (ITN) prowadzonych przez Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN). Inicjatywa stworzyła rzadką możliwość udziału w pracach badawczo-rozwojowych oraz budowie i wprowadzaniu do eksploatacji zmodernizowanego detektora ISOLDE (Isotope Separator On-Line Detector).

Obiekt ISOLDE umożliwia generowanie wiązek jonów radioaktywnych dla potrzeb eksperymentów z zakresu fizyki jądrowej i atomowej, materiałoznawstwa i nauk przyrodniczych. W ciągu 20 lat eksploatacji detektor ISOLDE kilkakrotnie rozbudowywano, aby utrzymywać najwyższy poziom wyników. W 2012 r. rozpoczęto kolejną poważną modernizację obiektu.

W ramach projektu HIE-ISOLDE udostępniono szkolenia naukowe na różnorodne tematy, takie jak technologia akceleratorów, oprzyrządowanie wiązki, próżnia ultrawysoka, kriogenika, ochrona przed promieniowaniem i technologie materiałowe. Dzięki ITN CATHI przemysł europejski zyskał możliwość rozwoju naukowego i technologicznego oraz promowania działań badawczych wspierających strategie UE.

Odzwierciedleniem sukcesów ITN CATHI w promowaniu powiązań między CERN i podmiotami zewnętrznymi jest wzrost liczby stowarzyszonych partnerów z 13 do 20. Projekt CATHI przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przemysłu diagnostyką wiązki, nadprzewodzącymi układami radiowymi i nadprzewodzącymi elektromagnesami.

Podczas czterech lat pracy ITN CATHI zgromadzono znaczne zasoby wiedzy technicznej i naukowej w tych obszarach. Wyniki są upowszechniane w społeczności naukowej poprzez liczne artykuły w pismach naukowych i wystąpienia na konferencjach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

CERN, ISOLDE, wiązki jonów radioaktywnych, szkolenia badawcze, diagnostyka wiązki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę