Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Świetlana kariera w dziedzinie fotoniki

Fotonika ma przed sobą świetlaną przyszłość i oferuje europejskim naukowcom perspektywę błyskotliwej kariery. Zadaniem utworzonej w ramach projektu europejskiej sieci szkoleniowej było zapewnienie wsparcia nowemu pokoleniu naukowców w zdobywaniu umiejętności wymaganych w tej dziedzinie.
Świetlana kariera w dziedzinie fotoniki
Fotonika jako nauka zajmuje się powstawaniem światła i manipulowaniem nim, łatwo więc zrozumieć, dlaczego ta nowoczesna dziedzina stała się symbolem europejskiego sukcesu i świetlanych perspektyw na przyszłość. Już w 2006 roku dochody tego sektora sięgały 49 miliardów euro i zakładano, że w nadchodzących latach prześcignie on w tym względzie branżę mikroelektroniki.

W świetle takiego potencjału fotonika uznawana jest przez UE za kluczową technologię wspomagającą napędzającą innowacje. Jednak jednym z największych wyzwań stojących przed tym sektorem jest brak wykwalifikowanego personelu, na co wskazują ustalenia europejskiej platformy technologicznej Photonics21.

Finansowana ze środków UE projekt PROPHET (Postgraduate research on photonics as an enabling technology) to realizowana w ramach programu Initial Training Network (ITN) inicjatywa, które celem było uzupełnienie tych braków. W programie szkoleniowym udział wzięło 14 początkujących oraz 5 młodych, ale doświadczonych naukowców.

Pomoc ze strony podprogramu People siódmego programu ramowego UE (7PR) pozwoliła stworzyć konsorcjum PROPHET obejmujące dziewięciu partnerów ze środowisk akademickich, czterech przedstawicieli przemysłu oraz dwóch partnerów stowarzyszonych. Stypendyści uczestniczący w projekcie uzyskali w ten sposób całe spektrum odpowiedniej fachowej wiedzy w następujących obszarach: hodowla i wytwarzanie, teoria i charakterystyka struktur i urządzeń, montaż przyrządów oraz zastosowania przemysłowe.

Dzięki wsparciu zarówno ze strony środowisk akademickich, jak i przemysłu, młodzi badacze zyskali również doświadczenie w zakresie wykorzystywania i stosowania podstawowej wiedzy, szczególnie z dziedzin takich jak komunikacja, energetyka, środowisko i nauki przyrodnicze.

Największym sukcesem stypendystów było opracowanie wysoko wydajnego lasera z synchronizacją modów i niezwykle szybką transmisją danych. Innym osiągnięciem było stworzenie pierwszego na świecie ogniwa słonecznego o doskonałych właściwościach w zakresie pułapkowania światła (dzięki obustronnemu kształtowaniu ogniwa) oraz fotoreakcji wykraczającej poza 1 μm. Zbudowano również nowe lasery diodowe do optycznych, niezwykle czułych czujników gazu oraz nowe regulowane źródła promieniowania laserowego do optycznej tomografii koherencyjnej.

W ciągu trwającego cztery lata projektu sieć PROPHET zorganizowała cztery warsztaty, szkołę letnią i konferencję. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione w postaci ponad 80 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz kilku rozdziałów książki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Fotonika, technologia wspomagająca, PROPHET, lasery z synchronizacją modów, optyczna tomografia koherencyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę