Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Materiał sukcesu — grafen

Grafen jest jednym z najbardziej unikatowych istniejących materiałów, a oprócz tego ma szerokie spektrum potencjalnych zastosowań i sposobów wykorzystania. Zespół finansowanego przez UE projektu pomaga młodym naukowcom rozpocząć na tym polu obiecującą karierę.
Materiał sukcesu — grafen
Grafen, pochodna grafitu, jest materiałem o niesamowitych właściwościach. Ma grubość jednego atomu, jest doskonałym półprzewodnikiem i wykazuje wyjątkowe własności optyczne. Jego przewodnictwo cieplne jest wyższe niż nanorurek węglowych i diamentu, wytrzymałość mechaniczna — 100 razy wyższa niż stali, jest poza tym jednym z najtwardszych wśród badanych kiedykolwiek materiałów.

Dzięki wsparciu finansowemu UE zespół projektu GENIUS ("Graphene-organic hybrid architectures for organic electronics: A multisite training action") utworzył sieć początkowego kształcenia (ITN), głównie po to, by pomagać młodym naukowcom rozpocząć karierę w tym obiecującym i jednocześnie wymagającym obszarze.

Z powodu różnorodnej natury tej dziedziny ITN zapewnia możliwość multidyscyplinarnego kształcenia z zakresu chemii supramolekularnej, tworzyw, nanonauki, fizyki i inżynierii w siedmiu wiodących europejskich organizacjach.

W ramach projektu GENIUS zatrudniono 13 początkujących naukowców (ESR) oraz 3 doświadczonych badaczy, spośród których 7 pochodziło spoza UE, a w przyszłości planowane jest zatrudnienie kolejnych 4. Zespół projektu zorganizował liczne warsztaty i imprezy dla stypendystów, którzy również uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach i zjazdach. Do grudnia 2012 r. stypendyści opublikowali 26 artykułów w czołowych czasopismach naukowych.

Wiedza i umiejętności zebrane podczas trwania projektu GENIUS, który trwać będzie do 2014 r., pomoże tym ESR rozwinąć udaną karierę w dziedzinie grafenu i jego zastosowań. Wesprze to również promocję transferu technologii i wiedzy między europejskimi organizacjami badawczymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę