Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenia raka metodą analizy strumieni metabolicznych

Strumień metaboliczny to ruch metabolitów, na przykład substancji chemicznych i cząsteczek, w komórkowych szlakach metabolicznych. Uznaje się, że rak powoduje zmianę regulacji metabolicznej, której produkty mogą być wykorzystane jako markery do rozpoznania choroby.
Leczenia raka metodą analizy strumieni metabolicznych
Projekt METAFLUX ("Metabolic flux analysis and cancer") zgromadził interdyscyplinarne konsorcjum naukowców z Europy, którzy będą uczyli innych naukowców technik analizy strumieni metabolicznych z myślą o rozpoznawaniu chorób nowotworowych. Naukowcy prześledzą zmiany strumienia metabolitów komórkowych w odpowiedzi na środki farmakologiczne i komórki rakowe, przy użyciu metod in vitro i in vivo z dziedziny metabolomiki.

Metody stosowane w metabolomice polegają na pomiarze metabolitów o małej masie cząsteczkowej, które wskazują na stan fizjologiczny lub patologiczny organizmu. Natomiast technika analizy strumieni metabolitów wykorzystuje zaawansowane narzędzia statystyczne i bioinformatyczne do wygenerowania dynamicznych profili metabolicznych.

W trakcie pierwszych 2 lat trwania projektu, przez proces rekrutacyjny pomyślnie przeszło 16 naukowców początkujących oraz 1 naukowiec doświadczony i te osoby zostały objęte szkoleniem. Dzięki kursom szkoleniowym z dziedzin takich jak metabolizm, analiza strumieni metabolicznych, metody analityczne związane z magnetycznym rezonansem jądrowym oraz spektrometrią mas, naukowcy zdobyli odpowiednie umiejętności laboratoryjne i badawcze. Stypendyści odebrali również szkolenie uczące umiejętności komunikacyjnych i rozumienia ze słuchu, pisania prac naukowych oraz programowania komputerowego. W ciągu roku po zakończeniu badania, stypendyści METAFLUX opublikowali 1 pracę i przygotowują się do napisania 5 kolejnych.

Badacze skupieni wokół projektu METAFLUX opracowali metody badania in vitro i in vivo komórkowych strumieni metabolicznych przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego oraz dynamicznej polaryzacji jądrowej sprzężonej z magnetycznym rezonansem jądrowym (DNP-NMR) w modelach raka. Układy DNP-NMR zostały zoptymalizowane dzięki zastosowaniu lepszych rozpuszczalników i nowych substratów. Metoda jednoobrazowego NMR w połączeniu z wysokiej jakości rozpuszczalnikiem do DNP-NMR umożliwiła szybki i czuły pomiar metabolitów o niskich stężeniach. Zbadano deregulację wymiany metabolitów w przebiegu choroby nowotworowej w drodze analizy statystycznej na podstawie istniejących danych o chorobie.

Stypendyści wygłosili referaty na temat wyników badania na międzynarodowych konferencjach, takich jak Sympozjum Keystone i EUROMAR 2012.Zorganizowano również warsztaty celem zaprezentowania i rozpowszechnienia wyników badania oraz wprowadzenia do technik NMR, DNP-NMR i spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią gazową (GC-MS). W planach jest organizacja kursów z zakresu technologii analizy strumieni metabolicznych, obliczeniowego modelowania strumieni oraz opracowywania nowych leków.

Sukces projektu ułatwi wyjaśnienie mechanizmów zachodzących w procesie nowotworowym, poprawiając zarówno diagnostykę, jak i leczenie w oparciu o analizę strumieni metabolicznych na liniach komórkowych i modelach zwierzęcych. Obliczeniowe modelowanie strumieni może również pomóc w ocenie skuteczności leczenia danym lekiem. Zdobyta wiedza oznacza dla naukowców z UE duży krok na przód w badaniach z dziedziny metabolomiki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę