Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zbiór naturalnych darów wulkanów Islandii

Naukowcy badają genomy mikroorganizmów wulkanicznych regionów Islandii, aby znaleźć wśród enzymów kandydatów do zastosowania przemysłowego. Zdolność do przetrwania w niekorzystnych warunkach w przyrodzie mogłaby być również użyteczna w warunkach przemysłowych.
Zbiór naturalnych darów wulkanów Islandii
Węglowodany (CHO), w tym cukry złożone lub polisacharydy, takie jak skrobie, są powszechnie występującymi związkami. Są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, ale mają też liczne zastosowania w dziedzinach takich jak farmacja, przemysł budowlany czy farbiarski.

Zwiększenie liczby dostępnych enzymów służących do syntezy, frakcjonowania i modyfikacji CHO miałoby ogromny wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu węglowodanowego. Oprócz tego enzymy (biologiczne katalizatory) mogłyby zastąpić procesy chemiczne procesami przyjaznymi dla środowiska. Niestety, obecne mechanizmy badawcze są powolne i niedokładne.

Naukowcy wykorzystują dla próbek środowiskowych celowaną analizę genomiczną (metagenomikę) w celu oceny dużej ilości niewykorzystywanych jeszcze enzymów. W szczególności analizują mikroorganizmy z wulkanicznych regionów Islandii, które doskonale rozwijają się w niekorzystnych warunkach niespotykanych w innych regionach świata. Opisane badania trwają pod egidą finansowanego przez UE projektu AMYLOMICS ("Amylolenzymes captured by targeted metagenomics") strona internetowa projektu. Celem prac prowadzonych w ramach projektu jest odnalezienie wydajniejszych I termicznie stabilnych zamienników konwencjonalnych enzymów, umożliwiających stosowanie wyższych temperatur reakcji, a przez to uzyskania większej rozpuszczalności polisacharydów I wyższej wydajności procesów.

Poszukiwanie nowych form DNA wyizolowanych z licznych próbek z Islandii zaowocowało identyfikacją tysięcy nowych genów (zarówno całych, jak ich części), związanych ze skrobią I przetwarzaniem węglowodanów. Wybrano ponad 50 potencjalnych enzymów, na których zostaną skoncentrowane badania I które zostaną poddane optymalizacji biokatalitycznej.

Technologie odkrywania enzymów AMYLOMICS znacznie zwiększą konkurencyjność organizacji związanych z opracowywaniem enzymów. Unikatowe enzymy, których substratami są polisacharydy I skrobia, odkryte podczas prac zespołu projektu będą mieć duży wpływ na europejski przemysł skrobiowy, wiodący już obecnie na światowym rynku. Co najważniejsze, zastąpienie tradycyjnych szlaków chemicznych przyjaznymi dla środowiska procesami biokatalitycznymi przyniesie liczne korzyści środowisku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę