Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochronić gleby Europy przed zmianą klimatu

Badacze analizowali różne metody prowadzenia upraw w UE, pozwalające zachować właściwy poziom węgla w glebie, wielkość plonów i usługi ekosystemowe.
Ochronić gleby Europy przed zmianą klimatu
Gleba i sposób prowadzenia upraw mają ogromny wpływ na obieg i gromadzenie węgla. Jako że większość ekosystemów nie wytwarza dóbr zgodnie z zapotrzebowaniem, rolnicy często decydują się na działania zapewniające krótkotrwałe zwiększenie plonów kosztem zrównoważenia metod upraw.

Projekt SMARTSOIL (Sustainable farm management aimed at reducing threats to soils under climate change) miał za zadanie rozwiązać ten problem i odwrócić obecne tendencje do degradacji ziem uprawnych w Europie poprzez lepsze zarządzanie poziomem węgla w glebie. Koncentrowano się na systemach rolnictwa ornego i mieszanego, aby dostarczyć informacji na temat metod, dzięki którym zarówno w intensywnym, niskonakładowym, jak i organicznym rolnictwie można zwiększyć poziom węgla w glebie, a tym samym jej żyzność i zyskowność rolnictwa.

Badacze określili systemy rolnictwa o zrównoważonej wielkości plonów i zachowaniu życiowych funkcji gleby, takich jak żyzność bioróżnorodność, zawartość wody i obieg substancji odżywczych. Opracowali narzędzia do wspomagania decyzji (DST) oraz wytyczne przystosowane do różnych typów gleby, które pomogą całej branży rolniczej, w tym rolnikom, doradcom rolnym i twórcom polityki.

Założono trzy badawcze uprawy pszenicy ozimej w Danii i we Włoszech, aby ocenić gromadzenie węgla i wpływ jego obiegu na plony. Uczestnicy projektu stworzyli też ogromną bazę danych uzyskanych z długoterminowych doświadczeń (LTE). Dane LTE wykorzystano do kalibracji i walidacji modeli obiegu węgla i azotu w atmosferze, organizmach roślinnych i glebie.

Podzielono Europę na około 25 stref na podstawie typu rolnictwa, środowiska i granic administracyjnych. Stworzono też raport z różnych metod ochrony gleb w całej Europie i ich wpływu na gromadzenie węgla w glebie oraz usługi ekosystemowe. Zmniejszenie intensywności orki, unikanie okresów, gdy ziemia leży ugorem, zachowywanie pozostałości upraw, uprawy okrywowe i optymalizacja produkcji upraw określono jako główne czynniki poprawy zawartości węgla w glebie.

Przez cały okres prowadzenia inicjatywy interesariusze uczestniczyli w tworzeniu zaleceń dotyczących polityki oraz w opracowaniu ostatecznej wersji narzędzia do wspomagania trafnych decyzji. Narzędzie to uwzględnia szczególne potrzeby różnych grup interesariuszy oraz wiedzę z różnych dyscyplin zajmujących się glebą, kwestiami społeczno-ekonomicznymi i uprawami. Informacje te scalono z bieżącą polityką UE, nakierowaną na środki poprawy zrównoważonego utrzymywania właściwego poziomu węgla w glebie, oraz mogą zostać uwzględnione w dyrektywie ramowej w sprawie gleby.

Projekt SMARTSOIL przyczyni się do powstrzymania degradacji gleby poprzez zrównoważone praktyki, które pozwolą zwiększyć plony i zachować żywotne funkcje gleby. Lepsze planowanie i uzyskiwanie danych sprawi, że DST pomoże zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe i dostępność pasz w całej Europie mimo zmian klimatu.

Powiązane informacje

Tematy

Food

Słowa kluczowe

Węgiel w glebie, wielkość plonów, SMARTSOIL, zmiana klimatu, doświadczenia długoterminowe, narzędzie do wspomagania trafnych decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę