Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SYNSYS — Wynik w skrócie

Project ID: 242167
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Niderlandy

Na drodze do leczenia zaburzeń pracy mózgu

Synapsy odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych. Tym samym zaburzenia ich funkcjonowania stanowią główną przyczynę chorób ośrodkowego układu nerwowego, z którymi boryka się jedna trzecia ludzkości.
Na drodze do leczenia zaburzeń pracy mózgu
Synapsa, połączenie pomiędzy komórkami nerwowymi (neuronami), odpowiada za przekazywanie sygnałów chemicznych (neuroprzekaźniki) lub elektrycznych. Ta niezwykle złożona struktura jest zbudowana z około 2000 różnych białek.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu the SYNSYS (Synaptic systems: Dissecting brain function in health and disease) szczegółowo zbadano synapsę glutaminergiczną. Zespół stworzył również modele opisujące główne cechy czynnościowe układu synaptycznego. Odpowiednie układy modelowe zastosowano także w identyfikowaniu genów, które mogą być kluczowe dla opracowania terapii chorób mózgu u ludzi.

Naukowcy opracowali dokładny opis proteomu synapsy, a więc pełny zestaw występujących w niej białek. Ta wiedza została wykorzystana w badaniach nad cząsteczkami docelowymi dla przyszłych leków. Baza danych SynSysNet zawiera informacje na temat wszystkich genów, białek, wytwarzanych dzięki ekspresji tych genów, interakcji pomiędzy tymi białkami (interaktom), chorób neurologicznych i leków oddziałujących na określone szlaki. Użytkownicy mogą tworzyć własne interaktywne sieci, jeśli podadzą numer identyfikacyjny białka i badany przez siebie lek.

Projekt SYNSYS z powodzeniem wdrożył analizę biologii systemów. Wynikiem współpracy międzylaboratoryjnej i synergii uzyskanej za sprawą licznych warsztatów było skalowanie od tożsamości białka przez modelowania interaktomu po ostateczne uzyskanie funkcji.

Bogate dane proteomiczne przysłużą się do szeroko zakrojonych badań nad białkami i genetyką ludzi. Już teraz projekt SYNSYS przyczynił się do określenia roli genów synapsy w rozwoju schizofrenii, a wyniki te opublikowano w renomowanym czasopiśmie. Łącznie opublikowano ponad 200 artykułów, z czego aż 31% sklasyfikowano jako artykuły o "dużym znaczeniu". Wykorzystano także inne kanały komunikacji, jak komunikaty prasowe, blogi i wywiady.

Siła sygnału nerwowego i plastyczność synaps to czynniki, które mają wpływ na powstawanie wielu chorób i podlegają złożonej regulacji, w tym przez liczbę dostępnych pęcherzyków i interakcje między białkami. Uważa się, że plastyczność błony pre- i postsynaptycznej jest głównym czynnikiem warunkującym przetwarzanie informacji. Zmiany w przekazywaniu sygnału są uważane za podstawowy mechanizm procesów uczenia się i pamięci w mózgu.

Wpływ genów lub bodźców środowiskowych na plastyczność prowadzi do choroby. Badanie SYNSYS prowadzone metodami biologii systemów korzysta z modelowania i neurobiologii eksperymentalnej, aby wyjaśnić mechanizmy tych procesów. Kolejnym etapem będzie dalsze opracowanie terapii celowanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaburzenia pracy mózgu, synapsy, ośrodkowy układ nerwowy, proteom, interaktom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę