Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena miejsc geologicznego magazynowania dwutlenku węgla

W ramach projektu finansowanego ze środków UE udoskonalono ocenę miejsc geologicznego długoterminowego składowania dwutlenku węgla oraz proces przygotowywania wniosków o pozwolenie na takie magazynowanie.
Ocena miejsc geologicznego magazynowania dwutlenku węgla
Dostarczanie energii w Europie wymaga opłacalnych rozwiązań z zakresu technologii o minimalnym poziomie emisji i wysokim standardzie ochrony środowiska. Potrzebne jest też wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CO2) pochodzącego z elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi.

W tym kontekście, w ramach finansowanego przez UE projektu "Characterisation of European CO2 storage" (SITECHAR) badano potencjalne miejsca geologicznego składowania CO2. Celem prac było stworzenie metodologii oceny takich miejsc oraz przygotowanie zezwoleń na magazynowanie. Miały one obejmować dane techniczne i ekonomiczne, a także aspekty społeczne, aby móc znaleźć zastosowanie w dużych projektach wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).

Wybrano pięć położonych w Europie potencjalnych miejsc składowania jako lokalizacji testowych dla potrzeb projektu. Dwie z tych lokalizacji opisano na poziomie odpowiadającym wnioskowi o wydanie zezwolenia na składowanie, który został poddany ocenie przez grupę niezależnych ekspertów. Badania przeprowadzone w każdej z tych lokalizacji miały na celu przezwyciężenie konkretnych utrudnień związanych z metodologią określania charakterystyki lokalizacji.

Różnice między pięcioma miejscami pozwoliły na lepsze określenie parametrów potrzebnych do oceny lokalizacji. Plany te zdefiniują działania, które należy wykonać w celu spełnienia wymogów określonych w dyrektywie UE w sprawie sekwestracji dwutlenku węgla.

Ważnym elementem projektu SITECHAR było zwiększenie świadomości społecznej na temat CCS, do czego wykorzystano Internet oraz spotkania i dyskusje. Przeprowadzono badania ankietowe, aby lepiej poznać świadomość społeczeństwa na temat CSS.

Jednym z końcowych wyników realizacji projektu jest zestaw praktycznych wytycznych przeznaczonych dla projektantów i prawodawców, w celu zapewnienia korzystnej charakterystyki lokalizacji przeznaczonej do składowania CO2. Tym samym projekt SITECHAR dostarczył cennego narzędzia służącego do rozwijania w Europie składowania geologicznego na skalę przemysłową.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Magazynowanie dwutlenku węgla, magazynowanie CO2, wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, analiza lokalizacji, zezwolenie na magazynowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę