Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spojrzenie na łowiska z perspektywy ekosystemu

Naukowcy z UE tworzą zalecenia dotyczące postrzegania łowisk Morza Śródziemnego i Morza Czarnego z perspektywy ekosystemu i systemu zarządzania EAF. System ten umożliwia zachowanie struktur, procesów i oddziaływań w danym ekosystemie poprzez jego zrównoważone wykorzystywanie.
Spojrzenie na łowiska z perspektywy ekosystemu
Kraje europejskie zobowiązały się więc do przyjęcia go. Obecnie istnieją jednak pewne luki, które utrudniają pełne wdrożenie tego systemu zarządzania łowiskami Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Celem projektu CREAM, zainicjowanego przez UE, było zidentyfikowanie tych luk i wdrożenie systemu zarządzania EAF. W projekcie z powodzeniem utworzono sieć współpracy między głównymi podmiotami zaangażowanymi w badania łowisk i zarządzanie nimi w tych regionach.

Najważniejsze podmioty odpowiedzialne za ocenę łowisk Morza Śródziemnego i Morza Czarnego oraz zarządzanie nimi przeanalizowali obszary, w których dane są niewystarczające, oraz metody uzupełnienia tych luk. Sprawdzili też, jak można najlepiej poprawić koordynację badań nad łowiskami prowadzonymi przez Europejską i Międzynarodową Współpracę Państw Partnerskich (ICPC).

W projekcie CREAM oceniano możliwość rozwiązania problemów związanych z EAF na obszarach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Ogółem, najlepiej oceniono wiedzę na temat struktury i zachowania flot rybołówstwa oraz gatunków i siedlisk ryb. Najgorzej oceniono wiedzę dotyczącą modelowania oraz problemów społeczno-ekonomicznych i związanych z zarządzaniem.

Wyniki dały ogląd na duży obszar geograficzny i dostarczyły użytecznych informacji, które pomogą w rozwiązaniu problemów z wdrażaniem EAS.

W projekcie CREAM zorganizowano też warsztaty ze strategii naukowych dotyczących ogólnoświatowego promowania EAF w regionie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Wyniki projektu obejmują ustalenie, że wizja sieci EAF powinna również zapewniać odbudowę ekosystemów i populacji morskich gatunków ryb o znaczeniu w gospodarce i drapieżników.

Przeprowadzono międzynarodowe szkolenia z systemu EAF dla naukowców i doradców zajmujących się oceną łowisk Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Zrównoważone rybołówstwo od dawna jest priorytetem w UE, tak więc każdy krok w kierunku osiągnięcia tego celu będzie dobrze przyjęty przez decydentów, pracowników branży i konsumentów.

Projekt CREAM pozwolił stworzyć procedury organizacyjne tworzenia stałych sieci współpracy między naukowcami specjalizującymi się w rybołówstwie i instytucjami zarządzającymi. Poszerza to podstawy naukowe wdrażania EAF w łowiskach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Dzięki włączeniu do programu krajów spoza UE podstawy EAF na tych dwóch obszarach będą również dostępne w krajach trzecich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łowisko z perspektywy ekosystemu, Morze Śródziemne, Morze Czarne, łowiska, rybołówstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę