Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólna praca dla poprawy zdrowia zwierząt w Europie

W ramach finansowanego przez UE projektu wspierana jest europejska sieć doskonałości (NoE) na rzecz zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Jest to ważne zarówno dla zagwarantowania zdrowia zwierząt, jak i ludzi w Europie.
Wspólna praca dla poprawy zdrowia zwierząt w Europie
Kwestie związane ze zdrowiem zwierząt są dla Europejczyków istotne, ponieważ mają złożony wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Zgodnie z tradycyjnym podejściem, choroby zwierząt stosowanych w produkcji żywności zwalczano poprzez interwencje medyczne, natomiast obecnie pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia zwierząt, a jednocześnie nowe możliwości działania.

Wcześniej, w ramach projektu EADGENE, ustanowiono europejską sieć doskonałości (NoE) na rzecz zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, aby podjąć nowe wyzwania. Finansowany przez UE projekt EADGENE_S ("Strengthening the implementation of durable integration of EADGENE") miał umożliwić korzystanie ze wcześniejszych osiągnięć.

Projekt EADGENE_S ma zapewnić długoterminową integrację zasobów na temat genomiki chorób zwierzęcych, zgromadzonych przez wiodące instytucje europejskie. W ten sposób projekt pomoże w zacieśnieniu współpracy pomiędzy czołowymi europejskimi zespołami zajmującymi się genomiką, bioinformatyką, zdrowiem zwierząt i modelami zwierzęcymi.

Bazując na współpracy nawiązanej podczas wcześniejszej inicjatywy, partnerzy projektu EADGENE_S tworzą wspólną pulę zasobów. Koordynują wykonywane przez siebie prace, uczestnicząc we wspólnych projektach i wspólnie wychodząc z propozycjami europejskich programów badawczych.

Jako rozwinięcie trwającej już współpracy podjęto określone działania, takie jak organizacja wspólnych szkoleń pomiędzy partnerskimi instytutami, uczestniczącymi w projekcie EADGENE_S. Dotychczas zorganizowano też szereg wyspecjalizowanych warsztatów i międzynarodową konferencję.

Następnym etapem tego projektu będzie identyfikacja dalszych priorytetów dla wspólnych badań i organizacja kolejnych wspólnych warsztatów. Oczekuje się, że dzięki projektowi uda się zwiększyć wydajność prac badawczych i zacieśnić współpracę w zakresie genomiki chorób zwierzęcych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę