Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe strategie finansowania wspomagają projekty z zakresu badań nad produkcją

Unijna inicjatywa pomogła wypromować i sfinansować międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie produkcji.
Nowe strategie finansowania wspomagają projekty z zakresu badań nad produkcją
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w europejskim sektorze wytwórczym. Z tego powodu uczestnicy realizowanego ze środków UE projektu MANUNET II (Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future) opracowali program wsparcia z myślą o zwiększeniu doskonałości MŚP w zakresie produkcji.

Mając na celu poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego, MANUNET II zapewnił finansowanie dla projektów badawczych w tym sektorze, ogłaszając coroczne zaproszenia do składania wniosków. Prace te były prowadzone za pośrednictwem europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, uniwersytetów i ośrodków badawczych z 14 krajów i 13 regionów.

Zespół MANUNET II wystosował sześć zaproszeń do składania wniosków badawczych w ramach transnarodowych projektów współpracy. Łącznie do projektu zgłosiło się 96 agencji i 1286 małych i średnich przedsiębiorstw. Do dofinansowania zarekomendowano 80 z 459 złożonych propozycji.

Wpływ utworzonej sieci i wystosowywanych przez nią zaproszeń oceniono w internetowej ankiecie skierowanej do aplikantów i agencji finansujących. Aplikanci opisywali pomoc ze strony sieci na poziomie krajowym i regionalnym jako czynnik wzmacniający współpracę międzynarodową oraz pobudzający działania badawczo-rozwojowe, postrzegając ją przede wszystkim jako narzędzie umożliwiające wymianę wiedzy. Dla agencji finansujących projekt MANUNET II stanowił uzupełnienie instrumentów krajowych, regionalnych i dwustronnych.

Współpraca między uczestnikami projektu MANUNET II i przedstawicielami europejskiego przemysłu a społecznością zajmującą się badaniami i rozwojem technologicznym (RTD) została uznana za niezwykle płynną. Dodatkowo udział w projekcie zapewnił aplikantom wartość dodaną.

Do udziału w programie finansowania MANUNET II zaproszono agencje finansujące z Europy oraz innych części świata. Zespół nawiązał kontakty z kilkoma sieciami i wziął udział w wielu spotkaniach, konferencjach i warsztatach. Dzięki zacieśnieniu współpracy z europejską platformą technologiczną Manufuture udało się lepiej poznać potrzeby europejskiego przemysłu wytwórczego oraz społeczności RTD oraz priorytety krajowych i regionalnych organizacji finansujących.

W celu maksymalnego rozpropagowania sieci i zaproszeń do składania wniosków, partnerzy projektu przygotowali materiały informacyjne i promocyjne oraz zaktualizowali stronę internetową projektu, tak by skuteczniej pełniła swoją rolę głównej platformy komunikacyjnej.

Projekt MANUNET II udoskonalił istniejące ramy, zapewniając tym samym długotrwałą współpracę w zakresie produkcji w Europie. Pomoże to spełnić potrzeby europejskich małych i średnich przedsiębiorstw z sektora wytwórczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja, małe i średnie przedsiębiorstwa, MANUNET II, Europejska Przestrzeń Badawcza, fabryka przyszłości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę