Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SMETHANE — Wynik w skrócie

Project ID: 262270
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Ograniczanie emisji metanu z pomocą MŚP

Niedawny projekt finansowany ze środków UE dostarczył platformę technologiczną dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) umożliwiającą testowanie substancji, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia emisji metanu (CH4) przez przeżuwacze.
Ograniczanie emisji metanu z pomocą MŚP
Hodowla bydła należy do największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, odpowiadając nawet za 18% tych emisji. CH4 jest drugim co do istotności gazem cieplarnianym, a jego głównym źródłem są procesy fermentacyjne zachodzące w układzie pokarmowym zwierząt roślinożernych.

Specjaliści w dziedzinie żywienia przeżuwaczy od dawna starają się zmniejszać ilość powstającego CH4, opracowując nowatorskie dodatki paszowe, w tym różnego rodzaju ekstrakty roślinne. Opracowywanie i marketing takich dodatków natrafia jednak na szereg barier, szczególnie w przypadku MŚP.

Za cel projektu SMETHANE ("Technological platform to develop nutritional additives to reduce methane emissions from ruminants") przyjęto rozwiązanie problemów, z jakimi zmagają się MŚP w tym obszarze. W skład konsorcjum weszło pięć instytucji badawczych i edukacyjnych z czterech krajów europejskich oraz sześć przedsiębiorstw z doświadczeniem w tworzeniu dodatków paszowych.

Jednym z celów projektu była analiza stabilności cząsteczek czynnych w ekstraktach roślinnych. Badacze dodawali ekstrakty do paszy zwykłej i granulowanej. Stwierdzono, że stabilność cząsteczek ulega pogorszeniu w wyższych temperaturach, a w przypadku granulowania nawet przy niskich temperaturach.

Testy in vitro wykazały, że skuteczność pięciu związków w zmniejszaniu wytwarzania CH4 zależy od ich stężenia oraz wielkości zwierzęcia. Niektóre stężenia wpływały na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych, które odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu energii u przeżuwaczy.

Z kolei testy in vivo nie wykazały żadnej bezpośredniej korelacji z testami in vitro, szczególnie pod względem dozowania. W testach in vivo stwierdzono największą skuteczność dawek pośrednich. Badacze stwierdzili ponadto, że skuteczność i dozowanie dodatków były różne dla małych i dużych zwierząt przeżuwających.

Badacze przeprowadzili również testy w gospodarstwach rolnych, aby określić wpływ dodatków na wydajność produkcji i jakość produktów. Stwierdzono między innymi, że olejki eteryczne powodowały istotne zwiększenie produkcji mleka i dziennych przyrostów masy.

Do końca projektu udało się zebrać bogate dane na temat skuteczności dodatków paszowych u bydła mlecznego i mięsnego oraz u mniejszych przeżuwaczy. Powinno to wspomóc produkcję, marketing i sprzedaż tych dodatków przez zaangażowane małe i średnie przedsiębiorstwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę