Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Metasensors — Wynik w skrócie

Project ID: 276750
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Rozszyfrowywanie bakteryjnych procesów komórkowych przy użyciu mikroskopii wysokiej przepustowości

Zmiany w odżywianiu wpływają na metabolizm i kluczowe procesy komórkowe. Środki unijne wsparły badania dotyczące metabolicznych białek czujnikowych w Gram-dodatniej bakterii Bacillus subtilis o kształcie laseczki dla wyjaśnienia funkcji bakteryjnych.
Rozszyfrowywanie bakteryjnych procesów komórkowych przy użyciu mikroskopii wysokiej przepustowości
Procesy komórkowe obejmujące morfogenezę, podział komórkowy i zmiany na poziomie chromosomowym są ściśle regulowane, wysoce skoordynowane i zależne od dostępności pożywienia dla syntezy różnych cząsteczek lub metabolitów.

W ramach projektu METASENSORS skupiono się na zrozumieniu regulacji tych głównych procesów komórkowych i ich związków z metabolizmem w organizmie modelowym — bakterii B. subtilis.

Naukowcy skupili się na rozszyfrowywaniu roli wewnątrzbłonowej proteazy GluP, która przypuszczalnie odgrywa rolę scalającą metabolizm węgla z wywarzaniem energii i podziałem komórkowym. Stwierdzono, że GluP jest częścią złożonego mechanizmu rozkładu dla białek błonowych oraz odgrywa rolę w homeostazie wewnątrzkomórkowej pH.

Aby zbadać czujniki metaboliczne, badacze musieli przeprowadzić przesiew mutantów B. subtilis w różnych warunkach metabolicznych i dobrać tych, którzy mieli zmienioną odpowiedź komórkową. Udało im się opracować wysokowydajny system badań przesiewowych na bazie fluorescencji, który umożliwia obrazowanie w dużej rozdzielczości. Dzięki tej metodzie można jednocześnie analizować wiele parametrów komórkowych, w tym morfogenezę i częstotliwość podziałów. W rezultacie zidentyfikowano pięć nowych białek uczestniczących w morfogenezie, podziale komórkowym lub zmianach na poziomie chromosomowym. Znaleziono na przykład domniemane metaboliczne białko czujnikowe niezbędne do organizacji końca chromosomu i replikacji podczas powolnego metabolizmu. Badanie dostarczyły również dowodów, że białko CmmB jest kofaktorem maszynerii niezbędnej syntezy ścian komórkowych.

Projekt METASENSORS dostarczył nowych informacji na temat mechanizmów łączących metabolizm z procesami komórkowymi. Informacje te pomagają zrozumieć czynności bakterii i powinny ułatwić opracowanie skuteczniejszych leków przeciwbakteryjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bakterie, czujniki metaboliczne, metabolizm, procesy komórkowe, Bacillus subtilis, wysokowydajne, mikroskopia, jednokomórkowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę