Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena stanu kabli umożliwia bezpieczne wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych

Kable niskiego napięcia w elektrowniach jądrowych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania elektrowni zarówno podczas zwykłej pracy, jak i podczas reagowania na incydenty. Zastosowanie systemów monitorowania stanu przewodów elektrycznych (CM) pozwoli poprawić bezpieczeństwo w przypadku wydłużenia czasu eksploatacji elektrowni.
Ocena stanu kabli umożliwia bezpieczne wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowych
W miarę starzenia się istniejących elektrowni jądrowych coraz ważniejsze staje się lokalne monitorowanie stanu kabli niskiego napięcia. Opracowanie mechanizmów i profili degradacji będzie ponadto istotne dla planowania modernizacji istniejących elektrowni oraz wybierania materiałów i konfiguracji okablowania do nowych elektrowni.

Choć kable stanowią nieodzowny element każdej elektrowni jądrowej, nieliczni eksperci europejscy w tej dziedzinie są rozproszeni po zakładach przemysłowych, firmach energetycznych, ośrodkach badawczych i uczelniach. Wielu z tych naukowców połączyło siły, aby zbadać reprezentatywny zestaw kabli stosowanych w europejskich elektrowniach jądrowych i dokonać oceny efektywności technik elektrycznego monitorowania stanu w celu scharakteryzowania starzenia się kabli w porównaniu z bardziej konwencjonalnymi metodami.

Program badawczy wraz z badaniami i testami jest finansowany ze środków UE w ramach projektu "Ageing diagnostics and prognostics of low-voltage I&C cables" (ADVANCE). Sfinansowano też rygorystyczny program mobilności, edukacji i szkoleń dla młodych naukowców.

Po wybraniu sześciu różnych typów kabli z magazynów europejskich elektrowni jądrowych badacze poddali je dwóch rodzajom eksperymentów. Krótkie kable były postarzane i używane do tworzenia modeli wieloobciążeniowych w różnych warunkach starzenia. Długie kable poddano testom starzenia się, śledząc wyniki różnymi metodami monitorowania stanu.

Zebrane dane wskazują, że najbardziej obiecującą ze zbadanych metod elektrycznego monitorowania stanu jest spektroskopia dielektryczna. Badacze doszli do wniosku, że techniki reflektometryczne sprawdzają się aktualnie najlepiej przy monitorowaniu rozwoju wad lokalnych, a nie ogólnego starzenia się. Zaproponowano kolejne eksperymenty, które pozwolą ulepszyć techniki pomiarów i analiz. Równolegle opracowano nową konstrukcję kabla, ułatwiającą stosowanie bieżącego elektrycznego monitorowania stanu kabli w elektrowniach jądrowych.

Projekt ADVANCE wniósł istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa istniejących i przyszłych elektrowni jądrowych dzięki przeprowadzeniu oceny elektrycznych technik monitorowania stanu w zastosowaniu do kabli niskiego napięcia używanych w obwodach zabezpieczeń. Opracowanie kryteriów korelacji właściwości fizycznych, chemicznych i elektrycznych z faktycznym stanem elektrycznym pomoże w prognozowaniu degradacji i okresu eksploatacji. Zwiększanie żywotności elektrowni jądrowych stanowi priorytet dla światowej branży energetyki jądrowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Elektrownie jądrowe, kable niskiego napięcia, monitorowanie stanu, diagnozowanie starzenia się, kable aparatury i sterowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę