Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzia do analizy polityki rolnej

Decydenci korzystają z modeli predykcyjnych. W ramach unijnego projektu opracowano wszechstronną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb platformę modelowania w dziedzinie rolnictwa, która zapewni bardziej precyzyjny obraz wpływów polityk rolnych oraz niepewności na rolników i podejmowane przez nich decyzje.
Nowe narzędzia do analizy polityki rolnej
Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) jest ważnym instrumentem służącym do oceny wspólnej polityki rolnej (WPR) UE i jej wpływu na dochody z tytułu prowadzenia gospodarstw rolnych. Jednak niepewność, niestabilność i nieprzewidywalność cen to zmienne dynamiczne, które nie są obecnie wykorzystywane w ramach istniejących modeli ekonomicznych opierających się na środowisku informatycznym FADN.

Celem finansowanego ze środków UE projektu FADNTOOL (Integrating econometric and mathematical programming models into an amendable policy and market analysis tool using FADN Database) było udoskonalenie aktualnie używanych modeli i stworzenie nowoczesnych modeli ekonomicznych przystosowanych do wymagań bazy danych FADN. Projekt FADNTOOL obejmuje wszystkie aspekty decyzji dotyczących produkcji podejmowanych przez rolników oraz wpływ niepewności i ryzyka na ich zachowania. Obejmuje on ponadto wszystkie poziomy, od pojedynczego gospodarstwa po poziom UE, w odniesieniu do wszystkich regionów i rynków unijnych.

Partnerzy projektu opracowali model procesu podejmowania decyzji dotyczący pojedynczego gospodarstwa przeznaczony dla producenta wielu produktów w środowisku zmienności cen, włącznie z regułami dla niechętnych podejmowaniu ryzyka rolników o niezmiennych preferencjach. Opracowano modele optymalizacji gospodarstwa, aby przeanalizować ekonomiczne zachowania rolników w odniesieniu do systemów płatności WPR.

Zaprojektowano także nowe modele do granicznej analizy danych, umożliwiające analizowanie wydajności gospodarstw rolnych w UE w oparciu o dane FADN. Modele te pomagają prawodawcom w ocenie potencjalnych skutków unijnych polityk rolnych na różnych poziomach.

Przygotowano też dodatkowe modele do analizy wpływu polityk unijnych na ceny gruntów, przychody gospodarstw i reformy polityczne. Opracowano przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający korzystanie ze wszystkich narzędzi do modelowania.

Dzięki projektowi FADNTOOL prawodawcy mają do dyspozycji uproszczone, nowoczesne modele ekonomiczne pozwalające na dokładniejszą ocenę wpływu zmian w politykach unijnych i sytuacji rynkowej na rolników i całą gospodarkę. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed jakimi aktualnie stoją rynki rolne, skuteczne i indywidualnie dostosowane środki WPR przyczynią się do rozwoju zrównoważonego i produktywnego sektora rolnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polityka rolna, rolnictwo, rolnicy, sieć danych rachunkowych gospodarstw wolnych, wspólna polityka rolna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę