Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CROCK — Wynik w skrócie

Project ID: 269658
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Niemcy

Analiza zatrzymywania przez skałę krystaliczną

Zatrzymywanie odpadów nuklearnych o wysokim stopniu radioaktywności w położonych głęboko miejscach składowania geologicznego jest bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa. Dokładniejsze opisy związanych z tym procesów zwiększają zaufanie społeczne.
Analiza zatrzymywania przez skałę krystaliczną
Znaczny stopień niepewności związany z opisami ideowymi, eksperymentalnymi oraz teoretycznymi procesów zatrzymywania hamuje ich efektywne zastosowanie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymagane są bardzo ostrożne szacunki. W odpowiedzi na zastrzeżenia krajowych organizacji zajmujących się gospodarką odpadami, dotyczące transportu radionuklidów w skałach macierzystych na duże odległości od źródła promieniowania UE sfinansowała projekt CROCK ("'Crystalline rock retention processes").

Badacze opracowują narzędzie zmniejszające poziom niepewności, wspomagające pracę i oceny bezpieczeństwa, zwiększające bezpieczeństwo i zaufanie do składowania geologicznego. W tym celu badają oni systemy w warunkach polowych i laboratoryjnych, stosując naturalne homologi. Próbki są analizowane w skalach od rozdzielczości nano do rzeczywistych lokalizacji mierzonych w kilometrach i obejmują materiały utlenione oraz nienaruszone, nieutlenione. Wyniki prac eksperymentalnych i analizy danych są wykorzystywane do opracowania opisów modeli procesów zatrzymywania.

W ciągu pierwszych 18 miesięcy działania projektu CROCK zespół uzyskał nowe próbki rdzeni wiertniczych przełamujących skały krystaliczne oraz próbki z poprzednich badań i rozpoczął opracowywanie charakterystyk spektroskopowych. Naukowcy badają zatrzymywanie próbek różnych radionuklidów stanowiących przedmiot zainteresowania i uzyskali już ważne wyniki dotyczące dyfuzji oraz sorpcji. Wykorzystują ono te oraz istniejące dane w modelach sorpcji i reaktywności powierzchni. Postęp na drodze do ogólnego celu, jakim jest stworzenie narzędzi zmniejszających niepewność, jest osiągany dzięki dwu nowatorskim podejściom modelowym i narzędziu numerycznemu.

Projekt CROCK stanowi ważne przedsięwzięcie, mające na celu weryfikację dużych ilości opublikowanych danych dotyczących utlenionych odpadów nuklearnych, a także zbadanie zjawiska nienaruszonych układów nieutlenionych. Dane i analiza będą miały kluczowe znaczenie dla opracowania narzędzi zmniejszających niepewność związaną z zatrzymywaniem radionuklidów w miejscach składowania geologicznego. Mają one również duże znaczenie dla długookresowej konkurencyjności programu energii jądrowej EU.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę