Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EuroCIS — Wynik w skrócie

Project ID: 284487
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Belgia

Wyprodukowane w Europie urządzenia obrazujące CMOS

Naukowcy z UE opracowali łańcuch dostaw nowoczesnych systemów obrazowania, zaprojektowanych specjalnie pod kątem zastosowań kosmicznych wytwarzanych przez zakłady na terenie UE. Powinno to uwolnić europejski przemysł kosmiczny od ograniczeń obowiązujących w handlu międzynarodowym.
Wyprodukowane w Europie urządzenia obrazujące CMOS
Matryce światłoczułe przekształcają światło rejestrowane podczas misji związanych z obserwacją Ziemi i eksploracją planet na sygnał cyfrowy, który po przetworzeniu pozwala na odtworzenie obrazu. Od pewnego czasu podejmowane są próby wykorzystania technologii komplementarnych struktur metal-tlenek-półprzewodnik (CMOS) w tych zastosowaniach.

Zarówno Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), jak i Komisja Europejska dostrzegają potrzebę opracowania nadających się do zastosowania w kosmosie matryc CMOS (CIS), wytwarzanych wyłącznie w oparciu o europejskie zasoby produkcyjne. Naukowcy rozpoczęli realizację projektu EUROCIS (Platform for European CMOS imagers), finansowanego ze środków UE, który ma doprowadzić do realizacji tego celu.

Do niedawna matryce światłoczułe były oparte o technologie przyrządów ze sprzężeniem ładunkowym, dostępnych w Europie. Naukowcy określili projekt CIS odpowiadający wyśrubowanym wymaganiom dotyczącym zastosowań kosmicznych i odporny na ekstremalne warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Kluczem do sukcesu była pasywacja części tylnej przy pomocy wygrzewania laserowego.

Przeprowadzono liczne eksperymenty na pojeździe testowym, zawierającym fotodiody o różnej wielkości, aby określić optymalne warunki dla zwiększenia stabilności chemicznej płytek krzemowych. Zespół ocenił również zastosowanie powłok końcowych w celu zmniejszenia odbić i zmaksymalizowania przenoszenia na powierzchniach krzemowych.

Aby poddać walidacji nową konstrukcję, wytworzono jej komponenty oraz zbudowano i przetestowano próbne CIS. Wśród testowanych urządzeń znalazł się elektryczny i optyczny naziemny sprzęt wspomagający. Zadaniem tego pierwszego było zapewnienie zasilania dla czujnika oraz odczyt sygnału analogowego, natomiast drugi dostarczał bodźców optycznych z różnych źródeł, w zależności od mierzonych parametrów. Przeprowadzono także testy wibracyjne.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury i wspólnej wiedzy uczestnicy projektu EUROCIS zaproponowali innowacyjne koncepcje oparte na prototypowaniu i produkcji na małą skalę. Nowe CIS mogą znaleźć też zastosowanie w obrazowaniu medycznym i w sektorze bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy obrazowania, przemysł kosmiczny, struktura komplementarna metal-tlenek-półprzewodnik, matryca światłoczuła
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę