Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

InnoServ — Wynik w skrócie

Project ID: 290542
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy

Innowacyjne badania w zakresie świadczeń społecznych

Powstała platforma społeczna, która ma pomóc zainteresowanym stronom w przyszłych badaniach nad usługami socjalnymi, udostępniając środki oparte na dobrych praktykach.
Innowacyjne badania w zakresie świadczeń społecznych
Pomimo lokalnych różnic, sektor usług socjalnych w Europie ma podobne założenia oraz wyzwania. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, niezbędne są innowacyjne rozwiązania, a strony zainteresowane usługami socjalnymi mogą skorzystać z wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwiązań.

W związku z tym, jednym z założeń projektu "Innovative social services platform" (INNOSERV) było ustanowienie portalu internetowego oraz forum, które pozwolą europejskim specjalistom ds. usług socjalnych, uczonym, decydentom i innym zainteresowanym stronom prowadzić interakcję w obrębie granic krajowych i poza nimi. Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków tematu "Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne" siódmego programu ramowego UE (7PR).

Budowa platformy INNOSERV obejmowała cztery aspekty: innowacyjne praktyki w dziedzinie usług socjalnych, dyskusje teoretyczne, łączenie dowodów empirycznych z dyskursem teoretycznym, a także przedłożenie programu badań. Strona internetowa zawiera serwis informacyjny, blog, fora dyskusyjne, obszar przeznaczony dla członków oraz informacje nt. tematycznych projektów.

Poza utworzeniem e-platformy, konsorcjum przeprowadziło obszerny przegląd piśmiennictwa, aby ustalić, co właściwie oznacza innowacyjność w kontekście europejskiego sektora usług socjalnych.

W oparciu o kontakt z 750 dostawcami usług, zespół INNOSERV zgromadził 167 innowacyjnych praktyk w dziedzinie zdrowia, kształcenia i opieki społecznej z 20 krajów europejskich. Spośród tych 167, 20 wybrano do dalszych badań, łącznie z produkcją prezentacji filmowych.

Od tamtej pory wiele udało się osiągnąć. Materiały wideo przedyskutowano i zorganizowano międzynarodowe warsztaty. Poza szeregiem działań informacyjnych w czasie trwania projektu powstała platforma internetowa, która jest regularnie aktualizowana. Opracowano program badań dla zainteresowanych stron, który następnie oceniono pod kątem prawidłowości i wykonalności.

Badanie innowacyjnych podejść pomogło określić dalsze potrzeby badawcze i umożliwiło opracowanie nowych modeli usług socjalnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Usługi socjalne, e-platforma, zdrowie, kształcenie, opieka społeczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę