Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wielowymiarowe mapy mające na celu poprawę wydajności energetycznej

Naukowcy pracują nad narzędziem do tworzenia wielowymiarowych map w celu identyfikacji obszarów o podobnym klimacie, praktykach budowlanych, technologiach i ekonomikach. Takie rozwiązanie zapewni wsparcie dla starań mających na celu poprawę wydajności w zakresie energetyki i gospodarowania odpadami w ramach istniejącej infrastruktury budowlanej.
Wielowymiarowe mapy mające na celu poprawę wydajności energetycznej
Grupowanie danych geograficznych tworzy wirtualne mapy geograficzne oparte na kryterium podobieństwa. Jest to złożone zadanie wiążące się z takimi wyzwaniami, jak posegregowanie rozproszonej wiedzy i danych, trudności w prowadzeniu grup danych geograficznych dotyczących rozdzielonych geograficznie obszarów oraz identyfikacja konkretnych potrzeb danych obszarów.

Aby stawić czoło tym wyzwaniom UE zapewniła finansowanie projektu GE2O ("Geo-clustering to deploy the potential of energy efficient buildings across EU"). Celem projektu jest dostarczenie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z wyborem produktu lub systemu odpowiedniego dla konkretnej grupy danych geograficznych oraz udane zastosowanie takiej wiedzy.

Partnerzy projektu stawiają sobie za cel zgromadzenie wystarczającej liczby danych do stworzenia map opartych o grupy danych geograficznych dla potrzeb UE oraz walidację tych map za pomocą pilotażowych grup danych. Zespół projektu GE2O rozpoczął swoje działania od analizy wcześniejszych prac dotyczących tej dziedziny i włączenia przydatnych informacji, narzędzi i doświadczenia do przyjętej obecnie metody.

Naukowcy zgromadzili odpowiednie dane w ramach różnych warstw, takich jak warstwa technologiczna, środowiskowa, społeczno-gospodarcza i polityczna/strategiczna. Warstwy te zostały w pełni scharakteryzowane.

Opracowano również metodologię służącą do korelacji tych warstw w ramach użytecznej mapy opartej o grupowanie danych geograficznych, co może zostać obecnie wykorzystane do zbadania pilotażowych grup danych. Dzięki tym staraniom projekt GE2O zamierza udowodnić, że grupowanie danych geograficznych to potężna metoda służąca do udoskonalania wydajności w zakresie energetyki i gospodarowania zasobami w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę