Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmniejszanie emisji gazów ze ścieków

Uczeni badają strategie zmniejszania szkodliwej produkcji i gromadzenia się siarki i metanu w systemach gospodarki ściekami.
Zmniejszanie emisji gazów ze ścieków
Gromadzenie się siarki w kanałach ściekowych jest przyczyną nieprzyjemnego zapachu, zagrożenia dla zdrowia oraz korozji rur i konstrukcji wlotowych. Ścieki są także źródłem metanu, gazu cieplarnianego (GHG), który w dużym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Przewiduje się, że emisje tego gazu wzrosną w regionie śródziemnomorskim ze względu na zmianę klimatu i prognozowane niedostatki wody.

Celem projektu SGHGEMS (Sulfide and greenhouse gas emissions from Mediterranean sewers) było rozwiązanie tych problemów. W inicjatywie tej połączono rozległe prace eksperymentalne na temat kanałów ściekowych i wykorzystano zaawansowane modelowanie matematyczne, aby zapewnić skuteczne środki kontroli. Celem było określenie ilościowe produkcji siarczku i metanu w ściekach w obszarze śródziemnomorskim oraz opracowanie zaawansowanych narzędzi do zarządzania.

Ilość gazów generowanych przez hiszpański system odprowadzania ścieków miejskich l'Escala określono w warunkach wysokiej i niskiej temperatury powietrza. Rezultaty wykorzystano do symulacji zachowań monitorowanego systemu ścieków. Dzięki symulacjom naukowcom udało się zoptymalizować stężenia azotanu niezbędne do kontroli siarczku w systemie.

W czasie trwania projektu do badań włączono nowe zagadnienia związane z systemami ścieków. Obejmowały one m.in. opracowanie prototypu programu internetowego wykrywania i monitorowania rozpuszczonego metanu w kanałach ściekowych.

Konsorcjum wykorzystało także tanie czujniki temperatury do stworzenia systemu monitorowania połączonych przelewów awaryjnych w systemach kanałów ściekowych. Przelewy takie mają miejsce w okresach silnych opadów, gdy objętość ścieków w kanałach ściekowych przekracza przepustowość systemu lub oczyszczalni ścieków i przelewa się do pobliskich akwenów.

W projekcie przyjrzano się także, co dzieje się ze związkami farmaceutycznymi w systemach ściekowych, zgłębiając tym samym nową dziedzinę zwaną epidemiologią ścieków. W ten sposób naukowcom udało się zmierzyć zawartość ścieków i określić zwyczaje ludności zamieszkującej konkretny rejon.

Badania przeprowadzone w projekcie SGHGEMS przyczynią się do zwalczania skutków działania siarki i metanu w śródziemnomorskich systemach wodnych, dając w rezultacie bezpieczniejsze ścieki i zdrowsze środowisko.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Emisje gazów, kanały ściekowe, siarka, metan, ścieki, śródziemnomorski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę