Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ROleMAK — Wynik w skrócie

Project ID: 286022
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Grecja

Pobudzenie elektroniki organicznej w Macedonii Środkowej

Finansowana ze środków UE inicjatywa pozwoliła w dalszym stopniu rozwinąć potencjał badawczy Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach (AUTH) w Grecji w dziedzinie elektroniki organicznej.
Pobudzenie elektroniki organicznej w Macedonii Środkowej
Przy użyciu mniejszej ilości materiału i prostych metod przetwarzania w porównaniu do produkcji konwencjonalnych komponentów nieorganicznych, organiczne urządzenia elektroniczne (OED) pozwalają na budowę organicznych wersji powszechnie stosowanych półprzewodników nieorganicznych. Wśród nich znajdują się diody LED, tranzystory cienkowarstwowe, czujniki i pamięci do ogniw fotowoltaicznych.

Wydział Fizyki przy AUTh jest liderem w dziedzinie technologii wspomagających, takich jak technologia cienkowarstwowa i materiałowa, elastyczne materiały polimerowe i warstwy wysokobarierowe do hermetyzacji elastycznych OED. Zwiększenie potencjału badawczego poprzez nabór i szkolenie personelu, zakup infrastruktury i współpracę z europejskimi grupami badawczymi pozwoli stworzyć masę krytyczną dla badań nad OED na obszarze konwergencji UE Macedonii Środkowej. Takie założenia zapoczątkowały powstanie projektu ROLEMAK (Reinforce organic electronics research potential in Kentriki Makedonia).

Doświadczeni badacze z uniwersytetów i instytutów badawczych spoza Grecji dołączyli do zespołu AUTh, aby podzielić się swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem ze społecznością naukową Macedonii Środkowej. Badacze udostępnili swoją fachową wiedzę, umożliwiając opracowanie i charakterystykę materiałów organicznych i barierowych, procesów osadzania się oraz wytwarzania i testowania urządzeń.

Zespół AUTh unowocześnił dotychczasową infrastrukturę i sprzęt peryferyjny. Unowocześnione przetwarzanie metodą roll-to-roll umożliwia stosowanie kilku technik wydruku umożliwiających wytwarzanie aktywnych i pasywnych organicznych urządzeń cienkowarstwowych, a jednocześnie ich laminację. Unowocześniona komora rękawicowa dysponuje teraz wystarczającą przestrzenią, by pomieścić urządzenia do powlekania przez wirowanie i zanurzanie wraz z oprzyrządowaniem peryferyjnym, drukarkę strumieniową i szczelinę do wytwarzania folii.

Projekt ROLEMAK wspierał także badania prowadzone metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dając naukowcom możliwość zbadania organicznej mikrostruktury i morfologii cienkowarstwowej. Pojemnościomierz małej częstotliwości, elektrometry i oprogramowanie do symulacji urządzeń zintegrowano ze sprzętem do pomiarów elektrycznych. Unowocześniony optyczny mikroskop skaningowy bliskiego pola i spektrofotometr fluorescencyjny umożliwiają jednoczesne obrazowanie w nanoskali i analizę chemiczną półprzewodników organicznych.

Wyniki uzyskane na podstawie działań badawczych rozpowszechniono za pośrednictwem licznych publikacji, warsztatów, konferencji, a także książki. Wykorzystanie wyników umożliwiło otwarcie wielu nowych przedsiębiorstw w branży elektroniki organicznej w Macedonii Środkowej. Ponadto zespół projektu ROLEMAK powołał klaster kompetencji, a także Greckie Stowarzyszenie Elektroniki Organicznej i Drukowanej (HOPE-A — ang. Hellenic Organic and Printed Electronics Association).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Elektronika organiczna, Macedonia Środkowa, organiczne urządzenia elektroniczne, cienkowarstwowy, roll-to-roll
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę