Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LIN10 — Wynik w skrócie

Project ID: 270525
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Niemcy

Laureaci Nagrody Nobla inspiracją dla młodych badaczy

Zapewnienie możliwości ważnej wymiany naukowej i dokonanie postępów badawczych może zwiększyć potencjał błyskotliwych młodych umysłów. Dlatego też zainicjowano europejski projekt, którego założeniem jest wsparcie 60. posiedzenia laureatów nagrody Nobla.
Laureaci Nagrody Nobla inspiracją dla młodych badaczy
Każdego roku od 1951 r. w bawarskim miasteczku Lindau organizowane jest spotkanie laureatów nagrody Nobla , na którym spotykają się laureaci tej prestiżowej nagrody oraz młodzi badacze akademiccy zajmujący się rozmaitymi dziedzinami z zakresu nauk przyrodniczych. W roku 2010 odbyło się 60. tygodniowe spotkanie, w którym udział wzięło ponad 50 laureatów i około 650 młodych naukowców.

Projekt LIN10 ("60th Nobel Laureate Meeting at Lindau - Interdiscinplinarity, Internationalisation, and Excellence") powstał dzięki finansowaniu ze środków UE, by wspierać założenia międzynarodowego forum, tj. "Kształcić. Inspirować. Łączyć". Zorganizowane działania pomogły w podtrzymaniu tradycji, jaką jest inspirowanie do dialogu na temat nowych odkryć, metodologii i wyzwań, a także zachęcanie do dyskusji pogłębiających prace podejmowane przez laureatów nagrody Nobla.

Odbyło się ponad 100 sesji naukowych. Wśród nich znalazły się wykłady plenarne, sesje dyskusyjne, warsztaty, panele plenarne, wydarzenia sieciowe i szereg wydarzeń społecznych. Wszystkie działania oferowały uczestnikom liczne możliwości inspirowania i doznawania inspiracji, a także pogłębienia zainteresowań badawczych, ustanowienia nowych sieci i zainicjowania nowych możliwości współpracy.

Na część tego grantu złożyły się trzy projekty podrzędne , przy czym wszystkie pomogły zapewnić udział młodych naukowców i stworzenie niezwykłego doświadczenia dla wszystkich. Inicjatywa przyczyniła się również do realizacji siódmego programu ramowego UE (7PR) oraz jego założeń naukowych, społecznych, dotyczących mobilności i polityki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę