Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

KHCCBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 295010
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Jordania

Biobank nowotworów złośliwych w Jordanii

Każdego roku Centrum Onkologiczne im. Króla Jordanii Husseina (KHCC) leczy ponad 3500 nowych pacjentów chorych na nowotwory złośliwe, zarówno dorosłych jak i dzieci. Finansowany przez UE projekt KHCCBIO pomógł centrum w jego planach ustanowienia nowatorskich zbiorów próbek biologicznych do użytku w badaniach nowotworów złośliwych.
Biobank nowotworów złośliwych w Jordanii
Lecząc pacjentów onkologicznych zarówno z Jordanii jak i z krajów sąsiednich, KHCC stara się utrzymać w tej dziedzinie wiodącą pozycję na Bliskim Wschodzie i pozostać w czołówce wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Aby osiągnąć ten cel, należy wspierać transfer wiedzy i prowadzić szkolenia.

KHCC ustanowiło pierwszy akredytowany przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji (ISO) biobank nowotworów złośliwych w celu zbierania, przetwarzania, składowania i archiwizacji onkologicznych próbek biologicznych. Główne osiągnięcia projektu KHCCBIO obejmują utworzenie planu jego wykorzystania i popularyzacji.

Opracowano stronę internetową projektu, komunikaty prasowe, biuletyn internetowy, zestawienia danych, czasopisma, magazyny oraz artykuły w pismach naukowych. Do upowszechniania projektu i działalności centrum przyczyniły się również wywiady w radiu i telewizji. Zorganizowano piętnaście prestiżowych konferencji w Europie, Afryce oraz Jordanii.

Stworzono również Podręcznik Polityki Jakości Projektu KHCCBIO, Główny Plan Walidacji oraz dokumenty związane z wymaganiami certyfikacji ISO. Podobnie jak reszta dokumentacji projektu zostały one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Jakości Projektu KHCCBIO.

Utworzono również grupy zadaniowe do spraw etyki, prywatności danych, poufności, praw własności próbek oraz regulaminu biobanku. W irlandzkich centrach doskonałości zorganizowano szkolenia dotyczące uzyskiwania zgody na gromadzenie i konserwację tkanek, zarządzania jakością ISO, norm prywatności danych, kwalifikacji do obsługi wyposażenia i infrastruktury systemowej oraz norm przechowywania i rozprowadzania tkanek.

Trwające prace projektu KHCCBIO udoskonalą w przyszłości infrastrukturę badawczą KHCC, zwiększając jej zakres i widoczność. Prace projektu będą kontynuowane, aby pomóc w ustanowieniu i zacieśnieniu partnerstwa pomiędzy organizacjami w Europie i na Bliskim Wschodzie, jak również budowania kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w przyszłych projektach finansowanych przez UE.

Ta instytucja na międzynarodowym poziomie została pierwotnie nazwana Al-Amal Center, czyli "centrum nadziei", a następnie została przemianowana na Centrum im. Króla Husseina, który zmarł na nowotwór złośliwy. KHCC jest niezależną i apolityczną organizacją non-profit ustanowioną dekretem królewskim do walki z nowotworami złośliwymi w Jordanii i na Bliskim Wschodzie. Wyniki projektu KHCCBIO przyczynią się do rozwoju centrum oraz poprawy jakości badań onkologicznych i terapii w regionie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy, biobank nowotworów złośliwych, biobanki, próbka biologiczna, transfer wiedzy, szkolenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę