Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane szkolenia w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Szkolenia i edukacja w zakresie nowych technologii mają kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji UE jako konkurencyjnej i zaawansowanej technologicznie gospodarki. Jedną z nowych inicjatyw poświęcono finansowaniu rozwoju kwalifikacji potrzebnych przy obsłudze Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), między innymi w dziedzinie mikroelektroniki i przetwarzania danych.
Zaawansowane szkolenia w Wielkim Zderzaczu Hadronów
Prace prowadzone przy LHC stwarzają bezprecedensową okazję do szkolenia badaczy z różnych dziedzin w środowisku międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Takie projekty interdyscyplinarne dają również możliwość przeciwdziałania fragmentacji badań.

Wspierany przez UE projekt ACEOLE ("Data acquisition, electronics, and optoelectronics for LHC experiments") zapewnił finansowanie inicjatyw szkoleniowych w LHC. Podczas trzyletniego okresu finansowania 19 badaczy skorzystało z możliwości rozwijania kwalifikacji naukowych, technicznych i uzupełniających.

Nadzór nad uczestnikami sprawowali międzynarodowi eksperci w dziedzinie mikroelektroniki, optoelektroniki, gromadzenia danych w czasie rzeczywistymi i łączności sieciowej. Szkolenia obejmowały zarówno zajęcia praktyczne, jak też formalne i nieformalne prace badawcze.

Poza podniesieniem kwalifikacji technicznych i naukowych badacze odnotowali też poprawę umiejętności komunikacyjnych i pewności siebie, po części dzięki kursowi "Liderzy nauki". Naukowcy wnieśli też wkład w kursy ISOTDAQ, dostarczające szkolenia z gromadzenia danych dla fizyków cząstek elementarnych.

Pięknym zwieńczeniem projektu ACEOLE był fakt zatrudnienia uczestniczących w nim badaczy na różnorodnych stanowiskach. Jeden z nich otrzymał posadę wykładowcy w University College London, a inny został specjalistą ds. komunikacji w organizacji Médecins Sans Frontières. Kolejni badacze zostali zatrudnieni w IBM, na Uniwersytecie Pensylwanii oraz w sekcjach fizyki, akceleratorów i informatyki w CERN. Przygotowano materiał wideo podsumowujący projekt ACEOLE ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń samych badaczy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę