Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PHM-ETHICS — Wynik w skrócie

Project ID: 230602
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Niemcy

Ocena wpływów technologii służących do monitorowania stanu zdrowia

Finansowany ze środków UE projekt utworzono w celu naukowej analizy zależności występujących między etyką, prawem i naukami psychospołecznymi w spersonalizowanym monitorowaniu stanu zdrowia. Projekt ten, zorganizowany wokół trzech kluczowych etapów i uwzględniający perspektywę europejską, skoncentrował się na opracowaniu nowych technologii i na wczesnych fazach ich zastosowania.
Ocena wpływów technologii służących do monitorowania stanu zdrowia
Postępy w zakresie integracji technologii informacyjnej (IT) z systemami inżynierii medycznej oferują wiele korzyści, ale są również źródłem wielu pytań związanych z etyką, prawem i wpływem psychospołecznym. Koncentrując się na społecznym podłożu i wdrożeniu nowych technologii do opieki zdrowotnej, projekt PHM-ETHICS podjął interdyscyplinarne badania, aby dostarczyć informacji o powyższych zagadnieniach.

W pierwszej fazie realizacji projektu członkowie zespołu opracowali ramy oceny zastosowań dla potrzeb spersonalizowanego monitorowania stanu zdrowia (PHM). Pełna metodologia obejmuje mapę zależności, taksonomię, moduł oceny psychospołecznej, moduł oceny etycznej oraz ramy prawne.

W drugiej fazie projektu PHM-ETHICS naukowcy zajmowali się opracowaniem i testowaniem metodologii oceny interdyscyplinarnej dotyczącej technologii PHM w zakresie implikacji psychospołecznych i etycznych. Przeprowadzono również pełną analizę obecnego kontekstu prawnego PHM. Trzecia faza projektu wiązała się z wykorzystaniem wiedzy i produktów badań, w szczególności w odniesieniu do tworzenia polityk i wdrażania innowacji technologicznych.

Projekt PHM-ETHICS z powodzeniem zapewnił metodologię, która może zostać wykorzystana modularnie do oceny cech i wpływu technologii PHM. Dodatkowe prace będą pomocne w uzyskaniu pełnego potencjału koncepcji w połączeniu z nadchodzącymi technologiami PHM i ich zastosowaniami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu .

Liczne publikacje w czasopismach naukowych i książkach zapewniły dostęp do informacji odpowiednim grupom odbiorców. Wyniki realizacji projektu PHM-ETHICS przedstawiono również na różnych konferencjach i warsztatach.

Wpływ projektu będzie rósł wraz z rosnącym zastosowaniem jego wyników, podczas gdy wyniki wstępnych analiz kondensują się w postaci coraz bardziej praktycznych narzędzi. Ponadto narzędzia badawcze i metodologia opracowana w ramach projektu mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w innych technologiach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę