Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EURO-CAT-CSCL — Wynik w skrócie

Project ID: 218306
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Nowe wspólne narzędzia do nauki w sieci

Kursy internetowe otwierają szereg nowych możliwości edukacyjnych na potężną skalę, a zasięg dalszych innowacji jest niemal nieograniczony. Dzięki działaniom zrealizowanym w ramach projektu finansowanego przez UE uczniowie mogą teraz współpracować z kolegami i dokonywać oceny informacji, również poza klasą.
Nowe wspólne narzędzia do nauki w sieci
Współpraca uczniowska i wymiana pomysłów mają ogromne znaczenie dla optymalizacji osiągnięć w nauce. Komunikacja i współpraca sprzyjają rozwojowi uczniów i pozwalają zdobywać umiejętność samodzielnego uczenia się. Celem projektu EURO-CAT-CSCL ("Collaboration awareness tool for CSCL users") było zniwelowanie braku korzyści społecznych, jaki powstaje gdy uczymy się poza klasą.

Wspólny projekt badawczy skupił się na stworzeniu narzędzia wspomagania komputerowego (CAT), które umożliwi wspólną naukę wspomaganą komputerowo (CSCL). Po dodaniu oprogramowania do pracy grupowej oraz systemów zarządzania nauką (LMS) przystąpiono do zwiększenia efektywności i jakości nauczania w ramach nauki eksternistycznej.

Aby osiągnąć ten cel, CAT uzyskuje sytuacyjne informacje kontekstowe pochodzące od grupy uczniów i przekazuje je osobie uczącej się przez internet. Użytkownikami końcowymi są uczniowie szkół średnich, studenci, uczące się osoby dorosłe lub osoby prywatne korzystające ze wspólnych narzędzi wspomagania komputerowego. Obejmują one oprogramowanie do pracy grupowej, systemy zarządzania nauką i systemy nauczania w modelu peer-to-peer.

Prace zespołu EURO-CAT-CSCL skupiły się na świadomości współpracy. Wśród uwzględnionych czynników znalazła się grupowa świadomość czasu i regulacja, obecność i współobecność, indywidualna umiejętność w kontekście współpracy, która usprawnia planowanie działań i regulację zadań. Równie ważna jest wydajność, komunikacja, przewidywanie i koordynacja grupowa.

Pierwszą część projektu poświęcono wstępnemu budowaniu zespołu. Każdy z członków interdyscyplinarnego konsorcjum pracował w ramach swojej specjalizacji, a uzyskane wyniki udostępniono podczas konferencji internetowych. W rezultacie powstała platforma wiedzy, która pozwoli zrealizować założenia projektu.

Na podstawie metodologii rozwojowej na rzecz użytkowników końcowych, prototypowe narzędzia CAT stały się rzeczywistością. Tak zwane narzędzie EuroCAT zostało już przetestowane przez ponad 900 studentów w 6 krajach europejskich i ośrodkach latynoamerykańskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę