Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wytyczne dotyczące oceniania testów genetycznych

Testy genetyczne stosowane w badaniach przesiewowych i diagnozowaniu chorób stały się bardziej powszechne i stwarzają możliwość znacznej poprawy skuteczności leczenia i jakości życia pacjentów. Naukowcy opracowali niedawno zestaw narzędzi, który może być pomocny w całościowej ocenie wpływu nowych testów genetycznych na system opieki zdrowotnej.
Wytyczne dotyczące oceniania testów genetycznych
HTA (ocena technologii medycznych) to oparta na dowodach strategia oceny klinicznych, ekonomicznych, etycznych, społecznych i organizacyjnych aspektów nowych metod i technologii klinicznych przy użyciu zatwierdzonych wytycznych. W przypadku testów genetycznych do zastosowań klinicznych takie wytyczne HTA nie zostały jeszcze opracowane.

Z tego powodu zainicjowano finansowany przez UE projekt HISCREENDIAG ("Building a tool to evaluate and improve health investments in screening and diagnosis of disease"). Głównym celem było opracowanie narzędzia oceny możliwego wpływu inwestycji w genetyczne testy przesiewowe i diagnostyczne na różne aspekty zdrowia publicznego.

Naukowcy korzystali z ankiet i wywiadów, aby zbadać bieżący stan inwestycji w służbę zdrowia w UE w odniesieniu do testów genetycznych i koncentrując się na najpopularniejszych z nich. Proces oceny, narzędzia i kryteria okazały się chaotyczne lub nieistniejące, a narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji, które mogłoby być powszechnie stosowane, nie jest jeszcze dostępne.

Korzystając z założeń HTA, jak również danych ze źródeł literaturowych i ankiet, naukowcy opracowali nowy, wszechstronny zestaw narzędzi, składający się z procedur, wytycznych i kryteriów oceny. Zestaw narzędziowy był udoskonalany podczas warsztatów dla zainteresowanych stron. W rezultacie uzyskano narzędzie oparte na dowodach, które będzie użyteczne podczas oceniania testów genetycznych do zastosowań klinicznych.

Tym samym w projekcie HISCREENDIAG udało się opracować obiektywny, znormalizowany w UE system oceniania, obejmujący narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w służbę zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę