Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CD14 — Wynik w skrócie

Project ID: 235120
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Podanie leku ukierunkowane na guza w leczeniu raka

Finansowany ze środków UE projekt zaowocował opracowaniem systemu podawania leku, który może być wykorzystany w walce z rakiem. Naukowcy zbadali ludzką reakcję odpornościową na minikomórki wypełnione lekiem.
Podanie leku ukierunkowane na guza w leczeniu raka
Podanie leku ukierunkowane na guza jest jednym z najważniejszych obszarów w badaniach nad rakiem. Ukierunkowane podanie leku polega na koncentracji leku w wybranych tkankach przy jednoczesnym ograniczeniu względnego stężenia leku w pozostałych tkankach, co zapewnia poprawę skuteczności i ogranicza występowanie skutków ubocznych.

Nośniki dostawy Engeneic (EDV) to minikomórki otrzymane z bakterii. Te miniaturowe nośniki mogą być wypełnione aktywnymi lekami lub małym interferującym kwasem rybonukleinowym (siRNA) i ukierunkowane na komórki guza in vivo za pośrednictwem bispecyficznych przeciwciał. Ukończona niedawno I faza próby klinicznej dowiodła bezpieczeństwa technologii EDV dla ludzi. Obecnie realizowana jest II faza badania, mająca na celu potwierdzenie klinicznych korzyści wynikających z zastosowania systemu EDV.

Projekt CD14 zaprojektowano jako współpracę podczas próby I fazy mającą na celu zbadanie skali reakcji odpornościowej organizmu gospodarza na leczenie metodą EDV. Mononuklearne komórki krwi obwodowej (PBMC) stanowią kluczowy komponent systemu odpornościowego mający za zadanie walkę z infekcją I przystosowanie się do intruzów.

Ustalono, że komórki EDV nie wpływają na zdolność do życia, aktywność proliferacyjną lub metaboliczną ludzkich komórek PBMC in vitro. Pomimo tego komórki EDV są wykrywane przez ludzkie komórki PBMC I wywołują reakcję podobną do tej, która odpowiada ich bakteryjnym komponentom, takim jak lipopolisacharydy, lipoproteiny lub flagelina. Wywołały one również czynnik alfa martwicy guza oraz ekspresję genu interferonu beta. Dzięki zastosowaniu analizy inhibitora wmieszano receptor 4 typu toll-like (TLR4) do stymulacji komórek PBMC przez nośniki EDV.

Projekt CD14 dokonał oceny interakcji nośników EDV z ludzkim układem odpornościowym w bardzo adekwatnej sytuacji in vivo. Przyszła współpraca będzie bardzo ważna dla następnego etapu prób klinicznych w celu zbadania reakcji układu odpornościowego na nośniki EDV u pacjentów chorych na raka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę