Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HATS — Wynik w skrócie

Project ID: 224810
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

Kontrolowanie modyfikacji DNA za pośrednictwem układu dokrewnego

Transkrypcja genu zależy od wielu parametrów obejmujących dostępność czynników transkrypcyjnych oraz dostęp do obszaru DNA, który ma zostać poddany ekspresji. Europejscy naukowcy zbadali histonowe modyfikacje genów hormonu reprodukcyjnego oraz sposób, w jaki wpływa na nie gonadoliberyna (GnRH) uwalniana przez podwzgórze.
Kontrolowanie modyfikacji DNA za pośrednictwem układu dokrewnego
Ludzki mechanizm reprodukcji regulowany jest przez poziomy hormonów gonadotropiny – hormon luteinizujący (LH) i hormon folikulotropowy (FSH), uwalniane przez przysadkę mózgową. Synteza LH i FSH waha się w trakcie cyklu reprodukcyjnego i jest aktywowana przez GnRH.

Finansowany ze środków UE projekt HATS ("The endocrine control of histone acetylation in regulating gonadotropin gene expression") zbadał hipotezę zakładającą, że GnRH dociera do chromatyny za pośrednictwem acetylacji histonów. Poprzednie prace wykazały, że GnRH może przezwyciężyć przedłużające się okresy represji genu gonadotropiny poprzez usunięcie deacetylaz histonów (HDAC) z ich promotorów.

Enzymy HDAC dokonują represji transkrypcji poprzez upakowanie podstawowej jednostki pakowania DNA określanej mianem nukleosomu. Po uruchomieniu transkrypcji histony ulegają acetylacji za pośrednictwem acetylotransferaz histonów (HAT). Projekt HATS postawił sobie za cel zbadanie HAT uczestniczących w tej regulacji, wraz z mechanizmami za pośrednictwem których są one rekrutowane do promotorów genu gonadotropiny.

Naukowcom udało się udowodnić, że GnRH wymusza acetylację histonów za pomocą promotora genu LH. Wydaje się, że proces ten zachodzi w drodze interakcji GnRH ze specyficznymi dla genu czynnikami transkrypcyjnymi oraz wymiany sygnałów między dodatkowymi modyfikacjami histonów. W odniesieniu do ekspresji FSH ustalono, że wpływ GnRH na aktywność promotora stanowi synergię między różnymi czynnikami transkrypcyjnymi i białkami aktywatora.

W sumie badanie HATS dostarczyło ważnych informacji o roli i regulacji acetylacji histonów w transkrypcji genów hormonu gonadotropiny. Badanie to zaczyna również rzucać światło na mechanizmy, za pośrednictwem których receptor błony potrafi przełożyć sygnał na modyfikację histonu w konkretnym locus genu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę