Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ITN-LAN — Wynik w skrócie

Project ID: 214570
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Nowe testy i metody leczenia dotyczące zaburzeń uwagi

Tysiące ludzi na całym świecie cierpią z powodu zaburzeń uwagi. Nowe badania zajmują się opracowaniem udoskonalonych metod badania uwagi, co powinno rzucić nowe światło na funkcję mózgu w przypadku tych zaburzeń.
Nowe testy i metody leczenia dotyczące zaburzeń uwagi
Wrodzone i nabyte deficyty uwagi są słabo poznane pod kątem funkcji mózgu, co utrudnia leczenie. Niezbędne są lepsze testy i analizy, szczególnie w zakresie zrozumienia sieci uwagi znajdujących się w obu półkulach mózgu lub przemieszczonych sieci uwagi (LAN).

Finansowany ze środków UE projekt ITN-LAN ("Initial training network: Lateralised attention networks") utworzono w celu normalizacji testów dotyczących funkcji LAN. Inicjatywa ta zgromadziła ośmiu starszych naukowców z sześciu krajów europejskich i dziewięciu początkujących naukowców zajmujących się tą dziedziną.

Członkowie projektu zajmowali się opracowaniem i normalizacją odpowiednich testów behawioralnych oraz korelacją danych behawioralnych za pomocą testów neuropsychologicznych dotyczących funkcji mózgu. Kolejnym celem był rozwój metod leczenia deficytów uwagi w oparciu o uzyskane dane.

Wysiłki badawcze doprowadziły do modyfikacji powszechnie uznanego modelu teorii uwagi. Opracowano również szereg testów psychologicznych, fizjologicznych i neurologicznych, aby umożliwić przewidywanie powodzenia leczenia podczas powrotu do zdrowia po udarze.

Opracowano również protokoły obrazowania mózgu przeznaczone do wykonywania zadań związanych z uczeniem się i uwagą. I co ważne, opracowano szereg interwencji przeznaczonych dla ludzi cierpiących na problemy z uwagą, włącznie z leczeniem opartym na neurotreningu i treningu kognitywnym.

Podczas zamknięcia prac projektu zespół badawczy z zadowoleniem odnotował realizację wszystkich jego celów naukowych. Prowadzone badania oparte były na dobrze utrwalonej współpracy i z punktu widzenia rozwoju umiejętności pomogły w promocji karier naukowych kilku młodych naukowców.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę