Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody badania obwodów mózgu

Uczestnicy międzynarodowego neuronaukowego konsorcjum badali ważne zagadnienia oraz podnosili kwalifikacje młodych i zaawansowanych badaczy.
Nowe metody badania obwodów mózgu
Obecne badania pokazują, że w obwodach mózgowych synchronizacja i plastyczność odgrywają kluczową rolę w funkcji kognitywnej oraz zdolności mózgu do dokonywania skomplikowanych obliczeń. W celu zdobycia wiedzy dotyczącej roli kluczowych składników obwodów w tych procesach, potrzeba interdyscyplinarnych metod badawczych.

W tym celu finansowany przez UE projekt CEREBNET (Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system) wspierał kilku doświadczonych i początkujących naukowców w ramach wykwalifikowanych grup w całej Europie i Izraelu. Warsztaty, konferencje i kursy szkoleniowe zapewniły w ramach projektu rozwój umiejętności i wymianę pomysłów.

Badacze uczestniczyli w kursach neuroobrazowania i neuronauki oraz w konferencji dotyczącej kontroli motorycznej, odbywającej się w Jerozolimie. Odbyło się kilka innych warsztatów i spotkań w Amsterdamie, Barcelonie, Londynie i Varese.

Naukowe cele projektu CEREBNET obejmują stworzenie nowatorskich technologii obrazowania i modeli matematycznych oraz badanie biologii molekularnej i zachowania zmutowanych myszy. Naukowcy badali najważniejsze zagadnienia neurofizjologii móżdżku, w tym działanie pojedynczych neuronów, przetwarzanie sieciowe i plastyczność synaptyczną.

Stworzono liczne publikacje, które wniosły duży wkład w zrozumienie kluczowych problemów neuronauki. W dodatku projekt umożliwił zapoczątkowanie kariery nowych generacji neurobadaczy z różnych dyscyplin.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obwody mózgu, neuronauka, plastyczność, móżdżkowy, neurofizjologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę