Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inwazyjne gatunki obce zagrażają lasom UE

Zmiany klimatu mogą zwiększyć podatność ekosystemów leśnych na szkody powodowane przez obce, inwazyjne gatunki szkodników i patogenów. Naukowcy z UE zbadali możliwości przeciwdziałania temu zagrożeniu w celu uniknięcia spadku produkcji pierwotnej (a tym samym uzysku) oraz zapewnienia ochrony zagrożonym gatunkom drzew.
Inwazyjne gatunki obce zagrażają lasom UE
Europejskie lasy mają ogromne znaczenia dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, zapewniając wiele korzyści. Należy tu wymienić drewno i inne produkty leśne, bioróżnorodność, ochronę zasobów wody, ochronę przed lawinami, powodziami i osunięciami ziemi. Jednak europejskie lasy są obecnie zagrożone przez gatunki obce, które stały się jedną z przyczyn utraty bioróżnorodności na całym świecie.

Celem projektu ISEFOR (Increasing sustainability of European forests: Modelling for security against invasive pests and pathogens under climate change) było poszerzenie wiedzy o gatunkach inwazyjnych. Udało się to osiągnąć poprzez zapewnienie narzędzi diagnostycznych dla społeczności monitorującej stan zdrowia roślin.

Ponadto projekt ISEFOR dostarczył ważnych informacji odnośnie potencjalnego powodowania szkód w europejskich ekosystemach leśnych przez znane organizmy kwarantannowe w obliczu zmian klimatu. Te nowe informacje pomogły władzom urzędowym odpowiedzialnym za kwarantannę stawić czoło zagrożeniu ze strony obcych szkodników i patogenów. Badacze zidentyfikowali też inwazyjne szkodniki i patogeny, które nie były dotąd znane jako zagrożenia europejskich ekosystemów leśnych.

Finansowany ze środków UE projekt ISEFOR poszerzył wiedzę na temat obcych gatunków, które mogą pojawić się w lasach europejskich. Uzyskane informacje pomogą w formułowaniu solidnych i skutecznych polityk gospodarki leśnej. Inicjatywa skupiała się na zbieraniu danych o potencjalnie zagrażających gatunkach dla potrzeb tworzenia narzędzi modelowania.

Opracowane symulacje pozwoliły trafnie przewidzieć rozprzestrzenianie się i wpływ patogenów i szkodników w warunkach zmian klimatu. Dokonano aktualizacji baz danych szkodników i patogenów będących gatunkami obcymi i inwazyjnymi, a na podstawie tych informacji zidentyfikowano najbardziej narażone gatunki żywicieli.

W Chinach zasadzono pojedyncze drzewa europejskie, które regularnie monitorowano w poszukiwaniu oznak kolonizacji przez lokalne stawonogi i patogeny. Ustalono też, że nicień sosny obecnie stanowi bardzo niewielkie ryzyko w większości Europy, ale w przyszłych warunkach klimatycznych może stać się poważniejszym zagrożeniem. Wśród innych wybranych do modelowania gatunków inwazyjnych znalazł się chrząszcz Dendroctonus ponderosae, wtyk amerykański i barczatka syberyjska.

Projekt ISEFOR poszerzył wiedzę o inwazyjnych szkodnikach i patogenach powodujących szkody w ekosystemach leśnych, w tym zarówno gatunkach już obecnych, jaki i gatunkach mogących zaatakować w krótkiej lub średnioterminowej perspektywie. Projekt pomógł też lepiej zrozumieć, w jaki sposób obce szkodniki i patogeny docierają do Europy.

To głębsze zrozumienie zwiększy zdolność odpowiedzialnych władz do wykrywania i identyfikacji problematycznych organizmów. Ponadto modelowanie i mapowanie odpowiedniości pod kątem warunków klimatycznych i podatności lasów na inwazyjne szkodniki leśne stanowi kolejny cenny wkład w analizę zagrożenia szkodnikami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, ekosystemy leśne, inwazyjne szkodniki, patogeny, zdrowie roślin
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę