Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapewnianie zrównoważonej produkcji żywności

Program szkoleniowy z zakresu technologii spożywczych przyniósł kilka innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwiększania uzysku biomasy oraz ograniczania stosowania środków chemicznych w żywności.
Zapewnianie zrównoważonej produkcji żywności
Wysokie zapotrzebowanie na energię i wodę, ostre reakcje chemiczne i wysokie koszty to tylko niektóre z wyzwań związanych z ponownym wykorzystaniem odpadów spożywczych. Technologia enzymatyczna może posłużyć do znacznego zredukowania wysokich kosztów odczynników i energii, co ostatecznie doprowadzi do zastosowania bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Enzyme technology for lean and green food processing" (LEANGREENFOOD) przeprowadzono szkolenia dla kilku młodych naukowców zajmujących się tą dziedziną. Z multidyscyplinarnego szkolenia i formalnych kursów w dziedzinie przetwarzania biologicznego skorzystało 16 naukowców.

Poza zapewnieniem szkolenia, w ramach projektu opracowano metody enzymatyczne mające na celu zwiększenie uzysku biomasy, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody, energii i środków chemicznych. Przetestowano kilka innowacyjnych enzymów jako zastępstwo w kwasowym uzyskiwaniu pektyny ze skórki owoców cytrusowych i wyniki są obiecujące.

Opracowano również czujniki bioluminescencyjne różnego rodzaju cukrów jako narzędzie do szybkich badań przesiewowych, a naukowcy stworzyli model zachowania enzymów w skoncentrowanych mieszankach, by ograniczyć zużycie wody. W ramach innego nurtu badawczego opracowano komercyjny enzym do stosowania w bioczujnikach o przedłużonym okresie przydatności.

Na koniec uczestnicy projektu LEANGREENFOOD zbadali stosunek konsumentów do tych innowacyjnych technologii zarówno na terenie Chin, jak i Europy.

Zrównoważone i efektywne przetwarzanie żywności to ważny cel w obecnym klimacie społeczno-gospodarczym. Projekt LEANGREENFOOD przyczynił się do nowego spojrzenia na to wyzwanie, szkoląc młode pokolenie naukowców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja żywności, odpady spożywcze, technologia enzymatyczna, przetwórstwo żywności, przetwarzanie biologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę