Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Opracowano system szybkiego i precyzyjnego ostrzegania przed bioterroryzmem

Bakterie wirusy i inne patogeny unoszące się w powietrzu w postaci aerozoli, nie wykryte odpowiednio wcześnie, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Tego typu aerozole mogą wywołać pandemie i być wykorzystywane jako forma bioterroryzmu.
Opracowano system szybkiego i precyzyjnego ostrzegania przed bioterroryzmem
Celem działań bioterrorystyczych są często miejsca publiczne, w których gromadzi się wiele osób, jak stacje metra czy lotniska. Jako że bioaerozole mogą rozprzestrzeniać się błyskawicznie, szybkie i precyzyjne metody wykrywania i identyfikacji zagrożeń są niezbędne dla ratowania życia. Celem finansowanego ze środków UE projektu TWOBIAS (Two stage rapid biological surveillance and alarm system for airborne pathogenic threats) była likwidacja braków w systemie ochrony w celu poprawy systemów gotowości i reagowania na atak z użyciem bioaerozoli.

Ponieważ wysoka czułość niezbędna do wczesnego wykrywania może również prowadzić do fałszywych pozytywnych wyników, naukowcy skupili się na redukcji fałszywych alarmów. W ramach projektu TWOBIAS udoskonalono zespół detekcji biologicznej (BDU) pierwszego alarmowania (system wykrywania ostrzegawczego) oraz zespół identyfikacji biologicznej (BIU) wyposażony w zautomatyzowaną platformę mikrocieczową do podejmowania działań (system wykrywania w celu reagowania).

Aby zwiększyć swoistość BDU i zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, zastosowano równolegle trzy działające systemy detekcji biologicznej. Uczestnicy projektu opracowali też algorytmy alarmowe, korzystające z sygnałów wszystkich trzech BDU przed włączeniem alarmu (czas od detekcji do ostrzeżenia) nakazującego BIU rozpoczęcie oznaczanie pobranej próbki powietrza.

W ten sposób służby ratownicze uzyskają dokładne informacje o czasie i miejscu zdarzenia, a także o stężeniu substancji, co dostarczy analitykom cennych danych dotyczących stopnia narażenia. Wiedza ta jest niezbędna do podjęcia skutecznych wczesnych działań, np. ewakuacji, izolacji lub leczenia.

Testy końcowe i demonstracyjny system TWOBIAS wdrożono na stacji przesiadkowej metra Muzeum w Pradze na noc, przez pięć kolejnych nocy. Rozpylono nieszkodliwy czynnik biologiczny i wprowadzono ruch pociągów o nasileniu z godziny szczytu, aby stworzyć realistyczne otoczenie, w tym ruch powietrza.

Wyniki projektu TWOBIAS pozwoliły lepiej poznać warunki panujące na obszarach nasilonej wymiany transportowej. Zwiększyły też skuteczność działania służb ratowniczych poprzez skrócenie czasu do podjęcia działań ochronnych i medycznych oraz innych środków ograniczających liczbę ofiar.

Ponadto projekt wniósł znaczący wkład technologiczny w bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe dzięki znacznie ulepszonemu BDU sprawdzonemu w publicznym miejscu testowym. W rezultacie naukowcy, inżynierowie i użytkownicy końcowi systemów nadzoru biologicznego mogli dowiedzieć się więcej o ich działaniu.

Technologię TWOBIAS można z łatwością wykorzystać do wykrywania przypadkowego uwalniania aerozoli i naturalnie występujących chorób, przynosząc duże korzyści dla zdrowia publicznego na całym świecie.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Bioterroryzm, bioaerozole, TWOBIAS, nadzór biologiczny, służby ratownicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę