Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badanie kluczowego białka odpowiedzialnego za tolerancję na stres u roślin

Nowe badanie poświęcone enzymowi odpowiedzialnemu za tolerancję na stres u rośliny Thelungiella halophila dostarczyło informacji, które mogłyby pomóc naukowcom w opracowaniu takiej samej sprężystości powrotnej wśród upraw spożywczych.
Badanie kluczowego białka odpowiedzialnego za tolerancję na stres u roślin
Obciążenia takie jak susza, wysokie stężenie soli i wysokie temperatury powodują uszkodzenia komórek i śmierć roślin poprzez zwiększoną produkcję reaktywnych form tlenowych (ROS). Enzym występujący u T. halophila, plastydowa oksydaza końcowa (PTOX), został niedawno zidentyfikowany jako zdolny do usuwania ROS zanim uszkodzą one roślinę. Naukowcy określają enzym tego rodzaju mianem pochłaniacza elektronów.

Finansowany ze środków UE projekt badawczy FUNCPTOXTHELL ("The role and functioning of the PTOX in stress tolerance in extremophile Thelungiella halophila") utworzono w celu bardziej szczegółowego zbadania tego enzymu. Konkretnie rzecz ujmując, naukowcy postawili sobie za cel wykorzystanie PTOX do przeniesienia tolerancji na stres na inne rośliny.

Zbadali oni regulację enzymu PTOX w komórce, aby ustalić w jaki sposób działa on na zasadzie pochłaniacza elektronów. Plany projektu uwzględniały wykorzystanie inżynierii w celu przeniesienia enzymu PTOX do różnych gatunków roślin w celu zbadania, czy poprawi on tolerancję na stres u innych roślin, takich jak rośliny uprawne.

Sam enzym PTOX nie powodował poprawy tolerancji na stres u innych roślin co sugeruje, że w procesie tym uczestniczą również inne czynniki. Dalsze prace wykazały, że enzym PTOX wchodził w interakcję z szeregiem białek związanych z fotosyntezą, i że białka te wykryto w tych samych częściach komórki, gdy rośliny były wystawione na działanie stresu. Innym ważnym ustaleniem było to, że funkcja enzymu PTOX różniła się w zależności od reakcji na różne rodzaje stresu.

PTOX znany jest jako enzym kluczowy dla tolerancji na stres u T. halophila, a przeprowadzone badanie poszerzyło wiedzę dotyczącą mechanizmów leżących u podstaw tego zjawiska. Badanie to zapewni również solidne podstawy informacyjne dla potrzeb inżynierii innych roślin cechujących się wysoką tolerancją na stres.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę