Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie materiały do wykrywania i katalizy

Materiały nanostrukturalne to integralne komponenty coraz większej liczby urządzeń. Opracowanie materiałów i technik przetwarzania to rozwijająca się dziedzina badań, która wkrótce skorzysta dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków UE.
Nowatorskie materiały do wykrywania i katalizy
Badania związane z syntezą i charakterystyką nanomateriałów do wykrywania i katalizy są prowadzone w ramach projektu ALD-SPUTTERING-OXIDE.

Odkryto nowe szlaki syntezowania w produkcji nanocząsteczek metalicznych i tlenków — prace te zintegrowano z badaniami nad materiałami stosowanymi do wykrywania i obrazowania. Ponadto zbadano wprowadzenie luminescencji do nanocząsteczek w kontekście zwiększonej czułości na temperaturę w niskotemperaturowym obrazowaniu termalnym.

Osadzanie warstwy atomowej (ALD) to ważna technika osadzania bardzo gładkich cienkich warstw o jednolitej grubości (kontrola na poziomie atomowym) wykorzystywana w wielu zastosowaniach. Wśród pierwszych beneficjentów znalazła się branża produkcji półprzewodników, jednak obecne zastosowania zaczynają obejmować zasięgiem produkcję paliw i wykorzystanie polimerów organicznych do wykrywania i katalizy. Działania w ramach projektu obejmowały dokładne przyjrzenie się technice osadzania metodą ALD powłok na mezoporowych nośnikach katalizatora, co może mieć potencjalne zastosowanie m. in. w medycynie, bioczujnikach i przemyśle energetycznym.

Prace przeprowadzone w ramach projektu ALD-SPUTTERING-OXIDE doprowadziły do złożenia wniosku patentowego i poszerzyły wiedzę i doświadczenia w dziedzinie syntezy, charakterystyki i zastosowania nanomateriałów do wykrywania i katalizy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę