Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MCM DYNAMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 268373
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Węgry
Dziedzina: Społeczeństwo

Konsekwencje imigracji i ruchów społecznych

Badania dotyczące sprzeciwu wobec budowania meczetów w Europie pomogły w otwarciu nowej perspektywy na zrozumienie dynamiki mobilizacji związanej z lokalnymi, oddolnymi ruchami społecznymi oraz polaryzacją kwestii związanych z imigracją.
Konsekwencje imigracji i ruchów społecznych
Aby poznać dynamikę ruchów proimigracyjnych oraz przeciwnych temu zjawisku, finansowany ze środków UE projekt MCM DYNAMICS (The dynamics of pro- and anti-immigrant movements in Italy and Spain) poszukiwał odpowiedzi na związane z nimi pytania w hiszpańskiej Katalonii.

Członkowie projektu badali lokalny sprzeciw wobec nowych meczetów w Katalonii, gdzie lokalne grupy społeczne zorganizowały jedne z najbardziej energicznych kampanii wyrażających sprzeciw wobec budowy meczetów w Hiszpanii. Na przykład w katalońskim przemysłowym mieście Badalona nawet propozycje zbudowania nowego meczetu wywołały gwałtowne spory między grupami przeciwników imigracji i lokalnymi organizacjami reprezentującymi środowiska antyrasistowskie i społeczność muzułmańską.

Celem projektu MCM DYNAMICS było zbadanie mechanizmu akcja-reakcja mobilizacji społecznej. Celem projektu było poznanie sposobu, w jaki każda ze stron wpływa na taktykę drugiej strony i uzyskanie nowego wglądu w polaryzację opinii publicznej w kwestiach związanych z imigracją.

Jedno z głównych ustaleń projektu sugeruje, że osoby sprzeciwiające się budowaniu meczetów nie są wyłącznie, lub nawet w całości motywowane islamofobią lub strachem przed muzułmanami i islamem. Zamiast tego kierują się one obawami związanymi z przestrzenią, tożsamością i wiarą. Wydaje się, że obie strony utknęły w martwym punkcie walki pomiędzy członkami dominującej "kultury powszechnej", a nowo przybyłymi imigrantami. Konfrontacja ta jest wynikiem walki o bardziej pełnoprawne obywatelstwo.

Badając dynamikę interakcji akcja-reakcja oraz tego, jak wpływa ona na budowę zbiorowej tożsamości aktywistów, projekt MCM DYNAMICS wzbogacił nasze zrozumienie polaryzacji w zakresie polityki imigracyjnej. Zapewnił on również unikalny wgląd w zjawiska działania zbiorowego i mobilizacji społecznej. Wyniki projektu przedstawione na konferencjach i warsztatach dostarczyły przydatnych informacji i wiedzy o decydentach, obywatelach i przywódcach ruchów obywatelskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ruchy społeczne, meczet, przeciwnicy imigracji, MCM DYNAMICS, społeczności muzułmańskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę