Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze sprawdzanie poprawności i weryfikowanie oprogramowania

Nowe strategie weryfikacji i sprawdzania poprawności mające zoptymalizować oprogramowanie używane w przemyśle, a szczególnie w branży motoryzacyjnej, powinny poprawić jakość i konkurencyjność przemysłu europejskiego.
Lepsze sprawdzanie poprawności i weryfikowanie oprogramowania
Działanie niemal każdego większego urządzenia i systemu jest dziś sterowane przez oprogramowanie, od wind i kuchenek mikrofalowych po banki i rakiety kosmiczne. Ponieważ jakość oprogramowania ma krytyczne znaczenie dla skuteczności całego produktu lub systemu, proces weryfikacji i sprawdzania poprawności jest niezbędny dla ulepszania funkcji sterowanych programowo.

Dotyczy to w szczególności przemysłu motoryzacyjnego, który wybrano za obszar prac finansowanego ze środków UE projektu ABV ("Enabling architecture based verification and validation of mission-critical systems"). Uczestnicy projektu prowadzili badania i tworzyli narzędzia w celu doskonalenia procesów weryfikacji i sprawdzania poprawności. Szczególną uwagę poświęcono sprawdzaniu poprawności projektu i architektury systemu, co pozwala określić 80% docelowych kosztów.

Zespół pod przewodnictwem badaczy ze szwedzkiego uniwersytetu w Mälardalen (Mälardalens Högskola) poszukiwał możliwości wykorzystania tych wcześniejszych faz rozwoju systemów do wspomagania procesów sprawdzania poprawności i weryfikacji z myślą o poprawianiu ogólnej jakości systemów. Głównym celem projektu było zbadanie możliwości ograniczania kosztu i czasu tworzenia systemów o znaczeniu krytycznym przy jednoczesnym zwiększeniu zaufania do poprawności wdrożonego systemu.

Aby osiągnąć wyznaczone cele doskonalenia procesów sprawdzania poprawności i weryfikacji, zespół opracował semantykę i algorytmy języka analizy i projektowania architektury AADL. Opracowano też algorytmy przetwarzania architektury w celu oceny integracji komponentów zarówno na poziomie specyfikacji, jak i implementacji, dodatkowo zajmując się testami regresyjnymi systemów.

Ogólne wyniki projektu mogą okazać się bardzo cenne dla przemysłu, po części dzięki zaangażowaniu różnorodnych stron zainteresowanych. Kontakty umocniono, odwiedzając głównych producentów samochodów w Szwecji. Co istotne, zespół opracował też raporty techniczne opisujące zastosowanie języków opisu architektury w sektorze motoryzacyjnym oraz wspierające koncepcję tempomatu adaptacyjnego.

Udoskonalenie procesów weryfikacji i sprawdzania poprawności powinno umożliwić europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu tworzenie lepszego oprogramowania do systemów, a tym samym lepszych produktów. Implikacje tych postępów dla bezpieczeństwa i konkurencyjności z pewnością będą korzystne dla branży motoryzacyjnej, a opracowane rozwiązania docelowo będzie można przystosować do oprogramowania również w innych kluczowych obszarach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę