Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zachowania demograficzne imigrantów

Badania dotyczące zachowań demograficznych imigrantów dostarczyły świeżych informacji o rosnącym zróżnicowaniu Europy.
Zachowania demograficzne imigrantów
Finansowany ze środków UE projekt MIGFAM ("International migrant families") wyposażył decydentów w nową analizę demograficznej dynamiki imigrantów — temat, któremu do dziś poświęcano niewiele uwagi.

Wcześniejsze badania poświęcone populacji Europy urodzonej za granicą skoncentrowały się głównie na tym, jak kraj pochodzenia wpływa na życiowe wybory imigrantów w kraju przyjmującym. Jednak projekt MIGFAM skupił się na kraju przyjmującym, aby zobaczyć jak wpływa on na demograficzne zachowania imigrantów. Dzięki temu projekt MIGFAM wypełnił dużą lukę w wiedzy o demograficznych zachowaniach imigrantów.

Członkowie projektu odkryli, że podczas gdy pary imigrantów obciążone są niższym ryzykiem rozwodu w porównaniu z innymi parami, pary mieszane (związki rodowitych mieszkańców i imigrantów) cechują się znacznie wyższym prawdopodobieństwem rozwodu. Według członków projektu taka sytuacja może być spowodowana tym, że pary mieszane częściej spotykają się ze społeczną dyskryminacją w kraju przyjmującym i są zwykle zmuszane do samodzielnego radzenia sobie z problemami, przy nieznacznej pomocy ze strony sieci społecznych.

Przedmiotem zainteresowania są również ustalenia związane z wzorcami planowania rodziny. Jednym z przykładów są zachowania imigrantów związane z płodnością. Zespół projektu ustalił, że imigranci powszechnie adaptują się do lokalnych zachowań związanych z płodnością praktykowanych w kraju przyjmującym. Zwykle mają oni mniej dzieci w krajach o niskiej płodności, takich jak Niemcy i Szwajcaria oraz więcej dzieci w Szwecji i Holandii (krajach o wysokich współczynnikach płodności).

Badając demograficzne zachowania imigrantów, projekt MIGFAM dostarczył nowej naukowej i zorientowanej na politykę wiedzy, umożliwiającej lepsze zrozumienie rosnącej demograficznej i kulturowej heterogeniczności Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę