Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RECUP — Wynik w skrócie

Project ID: 249184
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Grecja

Techniki kryptograficzne nowej generacji pomagają chronić prywatność

Zapewnienie ochrony transakcji online przed hakerami często wiąże się z pogorszeniem wygody korzystania z serwisu. W ramach unijnej inicjatywy odkryto nowe sposoby umożliwiające zachowanie równowagi między ochroną prywatności a użytecznością.
Techniki kryptograficzne nowej generacji pomagają chronić prywatność
Choć współczesne techniki kryptograficzne zabezpieczają transakcje przed hakerami, często nie zapewniają odpowiedniej równowagi między wymogami dotyczącymi ochrony prywatności a użytecznością zapisanych danych. Co więcej, zapewnienie użyteczności danych często polega na dobudowywaniu funkcji do istniejących mechanizmów kryptograficznych poprzez monolityczne zarządzanie kluczami.

Celem projektu RECUP (Cryptographic techniques for reconciling utility with privacy in computer systems) było rozwiązanie problemu połączenia prywatności z użytecznością poprzez opracowanie metod zapewnienia ochrony użytkownikowi i dostawcy usługi bez ograniczania użyteczności danych.

W ramach RECUP opracowano modele zabezpieczeń oraz nowe protokoły szyfrowania i uwierzytelniania, rozszerzające metody szczegółowej kontroli prywatności. Prace koncentrowały się na technikach kryptograficznych, które można by wykorzystać do poprawy efektywności kluczowy procedur zarządzania. Zespół opracował też nowe modele i protokoły do takich operacji, jak szyfrowanie czy uwierzytelnianie.

Prace w zakresie modelowania dotyczyły wszystkich fundamentalnych operacji występujących podczas prób ingerencji hakera w stan wewnętrzny pierwotnych algorytmów kryptograficznych.

Partnerzy projektu zbadali i opracowali metody umożliwiające wykorzystanie systemów rozproszonych, które minimalizują wrażliwość dzięki specjalnym algorytmom. Algorytmy używają dowolnego elementu w sieci tylko raz do wykonania określonej abstrakcyjnej operacji. Analizowano także problem związanej z ochroną prywatności agregacji rozproszonych danych.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych zespół opracował technikę bezpiecznego sieciowego przetwarzania precyzyjnych zapytań sumowania, która łączy wysoki poziom bezpieczeństwa z małym narzutem przepustowości.

Opracowano też nowy rozproszony, oparty na hasłach protokół wymiany kluczy uwierzytelnionych. Pomoże on w dostarczaniu usług chronionych hasłem różnym wysoce mobilnym użytkownikom, używającym różnych urządzeń. Uczestnicy projektu analizują możliwość zastosowania protokołu w powiązanych produktach i usługach.

Dzięki projektowi RECUP powstała technologia kryptograficzna, za pomocą której systemy i sieci komputerowe będą mogły skuteczniej przesyłać wrażliwe dane. Organy administracji państwowej, przemysł i ogół społeczeństwa skorzystają na metodach zarządzania danymi, które minimalizują ryzyko nieumyślnego ujawnienia informacji poufnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Techniki kryptograficzne, prywatność, transakcje online, hakerzy, użyteczność danych, systemy komputerowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę