Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Materiały: postrzeganie a rzeczywistość

Ludzie i maszyny postrzegają materiały w różny sposób. Uczestnicy jednego z projektów finansowanych ze środków UE zajęli się badaniem postrzegania materiałów przez ludzi w celu doskonalenia deskryptorów elektronicznych.
Materiały: postrzeganie a rzeczywistość
Percepcja ludzka jest subiektywna i może być bardzo różna u różnych osób. Mając to na uwadze, finansowany ze środków UE projekt PASIMA ("Perceptual analysis and simulation of real-world materials appearance") zajął się badaniem ludzkiego postrzegania różnego rodzaju materiałów.

Z uwagi na złożoność tematyki materiałów prace projektu finansowanego z siódmego programu ramowego UE (7PR) skoncentrowano na reprezentacji faktury powierzchni, jej oświetlenia i efektów zależnych od kąta widzenia. Analizy materiałów w ramach projektu PASIMA były wykonywane z użyciem funkcji BRDF (dwukierunkowej funkcji rozkładu odbicia) i funkcji BTF (dwukierunkowej funkcji tekstury).

Badano zależności między postrzeganym wyglądem materiału a cechami matematycznymi. Projekt PASIMA przeprowadził eksperymenty psychofizyczne w celu zbadania percepcji wizualnej zróżnicowanych materiałów o gładkim wyglądzie oraz reakcji ludzi na realistycznie renderowane płaskie próbki materiałów.

Uczestnicy projektu porównali też wyniki doświadczeń z udziałem ludzi z kilkoma standardowymi deskryptorami tekstury. Ponadto badano czułość percepcji ludzkiej na różne poziomy oświetlenia realistycznych bodźców reprezentowanych przez kilka zestawów danych BTF.

W drugiej fazie projektu opracowano techniki rejestrowania i przetwarzania danych niezbędne do pracy ze złożonymi zestawami danych funkcji BRDF i BTF zależnych od oświetlenia i kąta widzenia. Stworzono między innymi nowatorską metodę rejestrowania uwzględniającą poprawki na niedokładne wyrównanie płaszczyzn materiałów i rejestracji, co pozwala korygować niedokładności dotychczasowych pomiarów funkcji BTF.

Wyniki projektu PASIMA powinny przynieść dokładniejsze techniki pomiaru funkcji BTF i BRDF, wymagające przy tym mniejszej przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej. Pozwoli to wyprowadzić techniki opisu materiałów z laboratorium i udostępnić je specjalistom branżowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę