Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interleukiny w leczeniu astmy

Europejskie badanie poświęcone było roli cząsteczki regulatora immunologicznego w astmie alergicznej i zdefiniowało jej wpływ na poziomach komórkowych i molekularnych. Wyniki projektu NILTHERA mogłyby przyczynić się do opracowania nowych podejść z zakresu immunoterapii, służących do leczenia astmy alergicznej.
Interleukiny w leczeniu astmy
Astma to alergiczna choroba układu oddechowego, na którą choruje ponad 30 milionów Europejczyków. Pomimo tego, że objawy tej choroby oraz jej intensywność różnią się, łączne koszty opieki zdrowotnej sięgają miliardów euro rocznie. Dodatkowe koszty dla europejskiej gospodarki rosną również w związku z utratą produktywności i stałą nieobecnością w pracy.

Celem finansowanego ze środków UE projektu NILTHERA ("Novel Interleukins for immunotherapy of asthma") była ocena roli interleukin-28/29 w rozwoju alergicznego zapalenia dróg oddechowych. Naukowcy uczestniczący w projekcie wykorzystali myszy z usuniętym receptorem IL-28 i zbadali wpływ endogennej sygnalizacji na różnicowanie się limfocytów T. Okazało się, że cytokiny IL-28 odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu różnicowania się cytotoksycznych limfocytów T CD8+ kosztem efektorowych limfocytów T CD4+.

W wyniku tego, u myszy z wybitym genem odpowiedzialnym za receptor IL-28R rozwinął się alergiczny stan zapalny dróg oddechowych i nadwrażliwość na alergeny związane ze zwiększoną reakcją limfocytów T CD4+. Również w przypadku zastosowania cytokiny IL-28 u myszy typu dzikiego, naukowcy zaobserwowali stłumienie limfocytów T CD4+ oraz redukcję stanu zapalnego układu oddechowego.

Ustalono, że we wpływie cytokiny IL-28 na limfocyty T pośredniczą komórki dendrytyczne, profesjonalne komórki układu immunologicznego prezentujące antygen. W ramach prób związanych z określeniem mechanizmu leżącego u podstaw aktywności cytokiny IL-28 naukowcy odkryli, że wpływała ona na szereg molekularnych szlaków determinujących funkcję komórki dendrytycznej.

Aby zbadać biologię cytokin IL-28 in vivo oraz stworzyć mapę czasową i przestrzenną ich ekspresji, naukowcy uczestniczący w projekcie NILTHERA opracowali transgeniczny model mysi z fluorescencyjnymi cytokinami IL-28. Model ten dysponuje olbrzymim potencjałem w zakresie badań przesiewowych dotyczących istniejących i nowych agonistów cytokin IL-28 jako sposobu leczenia astmy.

Podsumowując, wyniki badania NILTHERA wskazują na to, że leczenie z wykorzystaniem cytokin IL-28 może złagodzić objawy astmy, poprawiając tym samym jakość życia osób cierpiących na tę chorobę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę