Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ujednolicanie teorii układów uczących się i dynamicznych

Badacze zajęli się fundamentalnymi zagadnieniami w analizie kontrolnych i losowych układów dynamicznych, przyjmując podejście oparte na deterministycznych systemach dynamicznych. Finansowane ze środków UE prace w tym zakresie doprowadziły do stworzenia wspólnej platformy umożliwiającej systematyczną interakcję teorii układów uczących się i dynamicznych.
Ujednolicanie teorii układów uczących się i dynamicznych
Wspomagając prace nad ujednoliceniem teorii układów uczących się i dynamicznych (zarówno kontrolnych, jak i losowych), projekt CONDYS ("Control, dynamics and stochastics") zajął się trzema kierunkami w tej dziedzinie badań. Pierwszym obszarem prac była teoria wielowartościowych układów dynamicznych mająca stworzyć ujednoliconą platformę analizy kontrolnych i losowych układów dynamicznych. W drugim obszarze zajęto się opracowaniem narzędzi do analizy losowych układów dynamicznych, a trzecim kierunkiem prac było analizowanie i kontrolowanie układów posiadających strukturę i symetrie.

Celem prowadzonych badań z pogranicza teorii układów dynamicznych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki było opracowanie opartej na danych teorii matematycznej układów dynamicznych. Mogłaby ona posłużyć do analizowania i prognozowania losowych układów dynamicznych, dodatkowo oferując strategie kontrolne do układów nieliniowych bazujące na zaobserwowanych danych (a nie na wstępnie opisanym modelu). Opracowanie takiej teorii mogłoby mieć doniosły wpływ, stanowiąc nowatorskie odejście od istniejących metodologii wykorzystujących modele matematyczne.

Projekt CONDYS zajął się zagadnieniem redukcji modelu w nieliniowych układach kontrolnych z użyciem metod jądrowych. Uczestnicy projektu posłużyli się danymi w celu oszacowania kluczowych wartości występujących w badaniach nad układami kontrolnych i losowych układów dynamicznych. Nawiązano kontakty w Europie i Stanach Zjednoczonych, a w obu regionach wygłoszono odczyty na temat prac projektu.

Postępy projektu CONDYS powinny przynieść szersze korzyści, ponieważ trwają dyskusje nad wspólnymi projektami badawczymi z pogranicza układów kontrolnych, losowych układów dynamicznych i fizyki statystycznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę