Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTERMAR — Wynik w skrócie

Project ID: 254115
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwecja

Mieszane małżeństwa są mniej stabilne we Francji niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Ostatnie badania wykazały, że we Francji małżeństwa między osobami o różnej narodowości i różnym pochodzeniu etnicznym częściej kończą się rozwodem niż w przypadku małżonków tej samej narodowości i pochodzenia etnicznego. W przypadku Stanów Zjednoczonych i Kanady zależność ta jest dokładnie odwrotna.
Mieszane małżeństwa są mniej stabilne we Francji niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
Liczba małżeństw mieszanych, czyli zawieranych między osobami różnej narodowości i różnego pochodzenia etnicznego, jest uważana za wskaźnik stopnia integracji. W odróżnieniu od związków osób tej samej narodowości niewiele jest jednak badań dotyczących stabilności takich małżeństw.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu "Integration of international marriages: Empirical evidence from Europe and North America" (INTERMAR) zajął się wypełnieniem tej luki w wiedzy. Badacze porównali proporcję rozwodów w małżeństwach między osobami tej samej i różnej narodowości (i pochodzenia etnicznego) we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Dane zebrano przede wszystkim na podstawie ankiety przeprowadzonej w trzech badanych krajach oraz podczas rozmów z przedstawicielami międzynarodowych stowarzyszeń prawników i rozwodników.

Wyniki wykazały, że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie współczynnik rozwodów jest nieco niższy wśród małżeństw mieszanych niż w przypadku małżonków tej samej narodowości i pochodzenia etnicznego. W przypadku Francji stwierdzono natomiast odwrotną zależność: ryzyko rozwodu jest większe w małżeństwach mieszanych.

Badacze ustalili, że istotny wkład w powodzenie lub rozpad małżeństwa mają kwestie religii oraz oczekiwania rodziny i znajomych względem zawieranego związku. Inne ważne czynniki to wiek, historia małżeństw, zatrudnienie, historia małżeństw rodziców oraz posiadanie dzieci.

Rozmowy z rozwiedzionymi parami i prawnikami rozwodowymi potwierdziły rolę trudności małżeńskich wynikających z różnic kulturowych i presji społecznej. Dodatkowo odkryto jednak, że wkład w rozpad małżeństwa mogą też mieć kwestie zatrudnienia i restrykcyjnej polityki imigracyjnej.

Według badaczy różnice w proporcjach rozwodów można wyjaśnić trudnościami związanymi z migracją i różnicami kulturowymi, jak również polityką imigracyjną i integracyjną. Wyniki projektu pokazują, że konieczne są dalsze badania w tym kierunku, ponieważ rozwody małżeństw mieszanych mają znaczny wpływ społeczny, psychologiczny i ekonomiczny na całe kraje i ich obywateli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Integracja, małżeństwa mieszane, rozwód, migracja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę