Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnianie zarządzania wiedzą akademicką poprzez sieci kontaktów

Dwie firmy z Estonii i Wielkiej Brytanii skorzystały z okazji do nawiązania współpracy z jednym z austriackich uniwersytetów.
Usprawnianie zarządzania wiedzą akademicką poprzez sieci kontaktów
Dążąc do pobudzania rozwoju gospodarczego, UE nieustannie poszukuje nowych sposobów zachęcania do transferu wiedzy w Europie między sektorem publicznym i prywatnym oraz między różnymi innymi podmiotami. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TEAM (Transferring knowledge on academic knowledge management) umożliwiono zatem nawiązanie współpracy między austriacką politechniką w Grazu (TUG) a estońskim centrum teleinformatycznym i brytyjską firmą informatyczną.

Politechnika w Grazu specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą i technologiach semantycznych, podczas gdy dwa zaangażowane MŚP mają duże doświadczenie inżynieryjne w tworzeniu komercyjnych rozwiązań i produktów do zarządzania wiedzą.

Wspomagając dynamiczną współpracę, zespół projektowy umożliwił obu przedsiębiorstwom zmodernizowanie oferowanych produktów i usług. Choć podstawą działalności obu firm są obszerne bazy danych, ich zawartość jest zupełnie inna. W przypadku firmy brytyjskiej chodzi o artykuły naukowe w postaci elektronicznej, natomiast baza danych firmy estońskiej dostarcza informacji o atrakcjach turystycznych i okazjach do zwiedzania.

W tym kontekście zagadnienia wybrane przez zespół projektu TEAM to między innymi podobieństwo i deduplikacja dokumentów, rozpoznawanie obiektów, wyodrębnianie metadanych, analiza profili użytkowników, rekomendacje znaczników, analiza klasyfikacji społecznościowych i mechanizmy formułowania rekomendacji. Zorganizowano warsztaty i sesje szkoleniowe wspomagające udostępnianie i wymianę wiedzy poprzez zaawansowane inicjatywy współpracy.

Projekt TEAM umożliwił badaczom wymianę wiedzy i rozwijanie możliwości w zaangażowanych organizacjach, dodatkowo stwarzając nowe miejsca pracy dla personelu projektowego. Badacze zaangażowani w projekt (w tym 12 pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu) opublikowali już 20 artykułów naukowych z zakresu projektu i przygotowali materiały pomocnicze dla zainteresowanych stron. Narzędzia i rozwiązania opracowane w ramach projektu TEAM zostały zintegrowane z mechanizmami rekomendacji używanymi w obu przedsiębiorstwach partnerskich.

Projekt pomógł wszystkim trzem zaangażowanym organizacjom w poszerzaniu wiedzy, budowaniu sieci kontaktów i ulepszaniu oferowanych usług, dodatkowo tworząc miejsca pracy i oferując szkolenia. Uzyskane wyniki wspomogą badania w wielu dziedzinach nauki, wzmacniając tym samym europejską gospodarkę opartą na wiedzy i konkurencyjność. Przedsięwzięcie stanowi doskonały przykład udanej współpracy publiczno-prywatnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transfer wiedzy, zarządzanie wiedzą, technologie semantyczne, deduplikacja, rozpoznawanie jednostek, wyodrębnianie metadanych, analiza profili użytkowników, rekomendowanie znaczników
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę