Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Aktualne informacje o pogodzie dostępne na czas

Lotniska otrzymują dane o warunkach pogodowych ze źródeł o różnym stopniu dokładności, co często prowadzi do nieporozumień i błędnych decyzji. Nowy system wspomagania decyzji meteorologicznych może to zmienić.
Aktualne informacje o pogodzie dostępne na czas
Niesprzyjająca pogoda może powodować opóźnienia i zwiększenie natężenia ruchu w powietrzu, co wpływa na bezpieczeństwo i płynność funkcjonowania lotniska. Niestety zainteresowane podmioty z sektora lotniczego zwykle reagują na zakłócenia ruchu lotniczego dopiero po fakcie lub kiedy zakłóceniom tym nie da się już zapobiec.

Aby zmniejszyć wpływ na płynność ruchu lotniczego, konieczne jest monitorowanie warunków pogodowych i możliwie najdokładniejsze przewidywanie ich zmian. Celem finansowanego ze środków UE projektu MEDUSA (MEDUSA, a meteorological decision-support system for aviation) było opracowanie systemu informacji meteorologicznej ułatwiającego podejmowanie świadomych decyzji taktycznych.

W tym celu zespół MEDUSA połączył kilka różnych produktów meteorologicznych w jeden prosty, zrozumiały system dostarczający danych pogodowych. Skoncentrowano się na pogodzie występującej na lotniskach latem i zimą oraz na zjawiskach ekstremalnych, takich jak burze, ulewy, śnieżyce, oblodzenie czy mróz.

Algorytmy pogody letniej oparto na nowatorskiej koncepcji śledzenia chmur, co umożliwia przewidywanie burz nawet z 30-minutowym wyprzedzeniem. Algorytmy zimowe wykorzystują standardowe obserwacje godzinowe z wielu stacji meteorologicznych oraz modele numeryczne prognoz pogody.

Aby zapewnić odpowiednią pomoc w procesie podejmowania decyzji, wszystkie te informacje muszą być dostarczane w odpowiednim czasie. W tym celu partnerzy projektu MEDUSA opracowali wydajny, działający w czasie rzeczywistym system z prostym interfejsem graficznym, ułatwiający świadome podejmowanie decyzji.

Ostateczna wersja platformy MEDUSA została przetestowana na lotniskach w niemieckim Frankfurcie i hiszpańskiej Barcelonie. Oczekuje się, że prototyp wspomoże funkcjonowanie lotnisk na całym świecie, a szczególnie małych lotnisk o ograniczonym dostępie do zaawansowanych systemów.

Po zakończeniu projektu partnerzy MEDUSA skupią się na wprowadzaniu na rynek nowego systemu wspomagania decyzji meteorologicznych, który może być wykorzystywany nie tylko w lotnictwie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Warunki pogodowe, system wspomagania decyzji, funkcjonowanie lotnisk, ruch lotniczy, władze lotnicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę