Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomoc dla Kurdów ocalałych z aktów przemocy

Kurdyjscy aktywiści cierpieli przemoc i tortury z rąk wojsk tureckich. Badanie to poświęcone jest sposobom, w jakie aktywiści ci wyrażają swoje doświadczenia i radzą sobie z nimi.
Pomoc dla Kurdów ocalałych z aktów przemocy
Kurdowie to lud z Bliskiego Wschodu posługujący się językiem spokrewnionym z językiem perskim. Główna populacja zamieszkuje region zwany Kurdystanem, położony na północ od Iranu. Po rozpadzie Imperium Osmańskiego zachodnie państwa kolonialne podzieliły terytorium Kurdystanu między współczesny Iran, Irak, Syrię, Turcję i były Związek Radziecki. Kurdowie zostali skutecznie pozbawieni swojego państwa.

Współcześnie w Turcji zamieszkuje największa populacja Kurdów i stanowią oni najliczniejszą mniejszość w tym kraju. Turcja przez długi czas tłumiła ich kulturę, doprowadzając do cywilnego konfliktu i wojny powodującej liczne okrucieństwa, których kurdyjska ludność cywilna doświadcza po dziś dzień.

Finansowane ze środków UE duńskie badanie VIOLEX ("Violence expressed - a comparative study of testimonies of violence amongst Kurdish activists") postawiło sobie za cel określenie sposobów, w jakie ludzie ze skonfliktowanych społeczeństw radzą sobie z przemocą. Badanie VIOLEX analizowało sposoby, w jakie kurdyjscy aktywiści przebywający w Danii i Turcji opowiadali i rozumieli swoje doświadczenia związane z przemocą.

Badanie to koncentrowało się na torturach, ponieważ stanowią one klucz do definiowania dostępu ocalałych osób do rehabilitacji i azylu. Ocena ta opiera się na zeznaniach samych wnioskodawców, ponieważ współczesne metody tortur często nie pozostawiają fizycznych śladów. Niestety osoby ocalałe często niechętnie rozmawiają na ten temat, co sprawia, że ustalenie prawdy bywa trudne.

Oprócz bezpośrednich zeznań, badanie VIOLEX opierało się na aktach pacjentów pochodzących z Duńskiego Instytutu Przeciwko Torturom "Godność". Dokumenty te pokazują konsekwencje tortur, metody torturowania zmieniające się na przestrzeni 30 lat oraz zmiany w dyskusji o torturach zachodzące w tym czasie.

Informacje te wskazują na konieczność zastosowania lepszych metodologii badawczych w celu uniknięcia dręczenia zarówno osób uczestniczących w badaniu, jak i samych naukowców. W tym celu Duński Fundusz Badawczy zapewnił wsparcie dla inicjatywy VIOLEX, umożliwiając organizację konferencji poświęconej tym zagadnieniom.

Badania zrealizowane w ramach projektu zaowocowały dwoma rozdziałami książki (w druku) i dwoma artykułami w czasopismach (w przygotowaniu), przedstawionymi na międzynarodowych spotkaniach. Prace te doprowadziły również do współpracy z innymi skandynawskimi naukowcami i zostaną one rozszerzone do trzyletniej współpracy wspieranej przez Norweską Radę Naukową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę