Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola enzymu PI3K w występowaniu raka, cukrzycy i stanu zapalnego

Kinazy fosfoinozytolu 3’ (PI3K) to enzymy białkowe cechujące się nadmierną aktywnością w przypadku chorób, takich jak rak, cukrzyca i stan zapalny. Finansowany ze środków UE projekt PI3KC2 to podoktorskie stypendium naukowe im. Marie Curie poświęcone charakteryzacji i wyjaśnieniu szlaków PI3K w czasie zdrowia i choroby.
Rola enzymu PI3K w występowaniu raka, cukrzycy i stanu zapalnego
Członkowie projektu PI3KC2 ("Characterisation of signalling and physiologic roles of the class II PI 3-kinases") opracowali i udoskonalili techniki oparte na spektrometrii mas wykorzystywane w fosfoproteomice nieznaczonej, która zidentyfikuje białka PI3K związane z rakiem i zapewni cele dla terapii.

Takie podejście z zakresu fosfoproteomiki umożliwia szybkie wykrywanie i kwantyfikację kilku miejsc fosforylacji białka (świadczącej o aktywności kinazy), aby wyjaśnić szlak sygnałowy kinazy w tkankach. Program komputerowy Pescal został z powodzeniem zmodyfikowany, tak aby poprawić precyzję analizy danych spektrometrii mas wykorzystywanej później w innych projektach Marie Curie.

Fosfoproteomika komórek białaczki pochodzących od myszy pozwoliła zidentyfikować kluczowe miejsca fosforylacji PI3K. Analiza ujawniła, że odporność komórek rakowych na leki zawierające inhibitor kinazy zależy zarówno od aktywności szlaku docelowego, jak i równoległych szlaków kinazy. Poddano profilowaniu dwadzieścia przypadków białaczek pierwotnych i odkryto konkretne miejsca fosforylacji PI3K, które mogłyby pomóc w przewidywaniu skuteczności terapii przeciwnowotworowej.

Następnie udzielono licencji na technikę fosfoproteomiki opartą na nieoznaczonej spektrometrii mas na rzecz firmy świadczącej usługi z zakresu fosfoproteomiki dla przedsiębiorstw biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Wyniki projektu PI3KC2 położyły fundament pod opracowanie spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej. Techniki opracowane w ramach tego projektu przyniosą korzyści dla innych projektów Marie Curie oraz sektora biotechnologii UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę