Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola grzybów w gromadzeniu węgla w glebie

Istotnym wyznacznikiem zmian klimatu jest tempo akumulacji węgla w glebie oraz punkt ewentualnego przejścia gleby z roli składu węgla do roli źródła węgla. Nowe badania wyjaśniły rolę niektórych grzybów w procesie rozkładania materii organicznej na węgiel w glebie.
Rola grzybów w gromadzeniu węgla w glebie
Niektóre z gatunków endemicznych w nowozelandzkim parku narodowym Tongariro nie wytrzymują konkurencji z importowanym z Europy wrzosem pospolitym (Calluna vulgaris). Roślina ta żyje w symbiozie z grzybami mikoryzowymi, które odgrywają ważną rolę w procesach rozkładu materii organicznej w glebie, tym samym przyczyniając się do akumulacji węgla w glebie.

Zamierzeniem finansowanego ze środków UE projektu ERICARB ("Does plant C regulate the decomposition of soil organic matter by ericoid mycorrhizal fungi?") było zbadanie roli tych grzybów w ekologii gatunków inwazyjnych. Konkretne cele projektu to scharakteryzowanie reakcji podobnych grzybów rodzimych na inwazję wrzosu oraz ocena wpływu grzybów inwazyjnych na rozkład materii organicznej w glebie. Badacze chcieli też dokonać oceny czynników biologicznych i niebiologicznych związanych ze zmianami procesów rozkładu.

Uczestnicy projektu pobrali próbki systemów korzeniowych gatunków rodzimych i inwazyjnych z szerokiego zakresu geograficznego, a następnie za pomocą analizy DNA zidentyfikowali konkretne gatunki grzybów. Prace te przyniosły pierwszy opis tych konkretnych populacji grzybów w Nowej Zelandii.

Projekt ERICARB opracował też system analizy ulatniania się dwutlenku węgla (CO2) z gleby do atmosfery. Posłużył on do badania, czy wybrany typ rośliny macierzystej lub grzyba wpływa na proces rozkładu węgla w glebie. Badacze stwierdzili, że głównym czynnikiem wpływającym na rozkład materii organicznej w glebie jest dostępność składników odżywczych i węgla pochodzenia roślinnego. Ponadto ustalono, że inwazja wrzosu może rzeczywiście powodować zmiany w zawartości drobnoustrojów w glebie i/lub właściwościach chemicznych gleby.

Badacze spodziewają się, że uzyskane dane przyczynią się do ulepszenia modeli obiegu węgla w glebie w takich ekosystemach, jak lasy iglaste strefy umiarkowanej, tajga i torfowiska. Można też mieć nadzieję, że informacje te będą przydatne dla innych naukowców i ekologów zajmujących się kontrolowaniem gatunków inwazyjnych i ich symbiontów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę